SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Monday, June 18, 2012

Akidah :BERIMAN DENGAN ALLAH


Beriman dengan Allah SWT adalah wajib di atas tiap – tiap manusia.Apabila manusia itu berfikir dan merenung sedikit,dia akan menemui dan dapat mengetahui,bahawa Allah SWT yang menjadikan dirinya.Sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan berbagai – bagai alat kemudahan supaya manusia belajar sekalian ilmu,sama ada ilmu agama,duniawi dan lainnya.Tetapi manusia tidak dapat mencipta sesuatu pun tanpa ilmu pengetahu,Firman Allah dalam surah al-Nahl ayat 78 yang bermaksud :” dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu Dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur.
Untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mempergunakan segala ilmu (Pendengaran,pengelihatan,dan hati) yang telah diberikan dan disediakan untuk kita bagi mengenal Allah SWT,Firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 19 yang bermaksud,” oleh itu, maka Tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (Wahai Muhammad) Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap Yang Engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang Yang beriman - lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di Akhirat).
Manusia yang tidak mengenal dan mengetahui Khaliqnya (Allah pencipta dirinya ) tidak memperolehi cahaya petumjuk –hidayah yang boleh menerangi hidupnya di dunia dan juga di akhirat.Adalah mereka ini dalam kerugian dan kesesatan.Kerana demikian itulah,awal-awal yang wajib di atas manusia mestilah mengenal Allah , dari situ barulah timbul hendak beribadat kepadaNya,bertepati dengan pepatah “Tak kenal maka tak cinta,”.Wassalam ,Terima kasih .

No comments:

Post a Comment