SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Thursday, October 1, 2009

20 PERKARA MEMBATALKAN SYAHADAH.

1.Bertawakkal dan bergantung kepada selain daripada Allah .

2.Ingkar nikmat Allah sama ada terang atau tersembunyi dengan mudah atau yang perlu kepada kajian .

3.Berkerja atau berkhidmat dengan tujuan selain daripada Allah .

4.Menggubal undang –undang / hukum – hukum mengikut kehendak manusia dan bukannya mengikut ketentuan Allah .

5.Menumpukan ketaatan selain daripada Allah dengan cara yang tidak disukaiNya.

6.Melaksanakan hukum yang lain daripada hukum Allah atau tidak merujuk kepada hukum Allaj dalam semua perkara .

7.Benci atau menentang satu – satu perkara mengenai Agama Islam atau membenci Agama Islam seluruhnya.

8.Mencintai kehidupan dunia mengatasi kehidupan akhirat atau menjadikan dunia sebagai metalamat hidupnya yang paling unggul .

9.Menghina sesuatu dari Kitab atau sunnah atau orang – orang alim yang menegkkannya atau mempersendakannya atau mempersenda hukum – hukum daripada hukum – hukum Allah .

10.Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya .

11.Tidak beriman dengan sumber – sumber hukum daripada Al –Quran dan As –Sunnah .

12.Melantik orang – orang kafir atau munafiqin sebagai pemimpin serta tidak mencintai orang beraqidah dan mukmin .

13.Tidak beradab dalam pergaulan dengan Rasulullah SAW .


14.Merasa takut dan lemah hati dalam menegakkan tauhid Allah dan rasa lapang dada , terbuka dan riang dalam menegakkan perkara – perkara syirik .

15.Menyatakan ayat Al-Quran terdapat pertentangan di antara ayat zahir dan isi yang terkandung dalam ayat itu yang terkandung dalam A-Quran hanya boleh difahami oleh setengah orang melalui ilham .


16. Tidak mengetahui mengenai ma’rifat Allah dengan pengenalan yang jelas serta ingkar sifat –sifat ketuhanan atau ingkarkan nama –namaNya.

17.Tidak mengetahui dan mengenal Rasulullah SAW dengan betul atau menafikan sifat –sifat terpuji diberikan Allah kepada baginda .

18.Mengkafirkan orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dan tidak mengkafirkan orang yang ingkar dua syahadah dan tidak menghalalkan memerangi mereka.

19.Membuat satu –satu pekara atau pekerjaan bukan kerana Allah .

20.Syirik kepada Allah SWT .

WASSALAM .

No comments:

Post a Comment