SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Wednesday, October 21, 2009

BANKRAP DUNIA AKHIRAT

ASSALAMUALAIKUM
SEORANG sahabat Rasulullah SAW bercerita ,sewaktu kami sedang duduk bersama nabi , ada yang datang membawa jenazah dan meminta baginda mensolatkannya .Baginda bertanya :”Adakah dia (simati) mempunyai hutang ?” mereka menjawab :”Tidak”.Tanyanya lagi :”Adakah dia meninggalkan sesuatu (yang boleh diwariskan) ?” jawab mereka :”tidak.” Lalu baginda pun mensolatkan jenazah itu .Kemudian satu jenazah lagi dibawa kepada Rasulullah SAW “ Wahai Rasulullah,solatkan jenazah ini”Mereka meminta , Tanya baginda ,” Adakah dia (simati) mempunyai hutang ?” mereka menjawab :”ya”.Tanyanya lagi :”Adakah dia meninggalkan sesuatu (yang boleh diwariskan) ?” jawab mereka :”tiga dinar.” Baginda pun mensolatkannya.Sesudah itu dibawa pula jenazah yang ketiga . Mereka meminta Nabi menunaikan solat jenazah .Nabi bertanya :”Apakah si mati ada meninggalkan harta untuk diwarsi ?” Mereka menjawab “ Tidak ada “ ,nabi bertanya adakah ia mempunyai hutang ? sahabat menjawab “ ia , sebanyak tiga dinar “ .Lantas Rasulullah SAW bersabda :” Kamu solatkanlah teman mu ini .” Seorang sahabat bernama Qatadah segera berkata ,” Solatkankah jenazah ini , saya sanggup menjelaskan hutangnya” . Nabi pun mensolatkan jenazah itu .
Dari hadis di atas kita dapati bahawa baginda enggan mensolatkan jenazah yang ada hutang , maka hendaklah kita ambil iktibar hendaklah kita menjelaskan hutan sebelum ajar memanggil kita .Oleh itu sebelum jenazah dikebumikan ahli waria hendaklah meminta kepada mereka yang hadir supaya tampil meminta hutangnya kalau jenazah ada berhutang .atau mensedekahkan hutang itu dengan iklas .Maka sebelum harta pusaka diagihkan kepada yang berhak, hutang hendak ditolak terlebih dahulu . Kerana roh orang berhutang akan tergantung di antara bumi dan langit , jika ia mampu membayarnya .jika orang memberi hutang tidak memaafkan hutangnya .sebuah hadis manyatakan “ Semua dosa orang mati syahid akan diampunkan , kecuali hutangnya.: riwayat Muslim .
Islam telah menjelaskan tata cara berhutang di dalam ayat 282 Surah AlBaqarah yang bermaksud :” Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
Rasulullah juga menerangkan banyak hadis tentang orang yang berhutang dan yang memberi hutang , di antaranya ,sabda baginada ,”Sebaik –baik kamu ialah orang yang membayar hutangnya cara yang paling baik ,” “ Bertolak ansurlah kamu, nescaya kamu akan diberi tolak ansur ( dalam masalah membayar hutang ) “.
Firman Allah SWT di dalam surah albaqarah ayat 280 yang bermaksud :” Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak).
Akhirnya marilah kita sama – sama mengambil berat tentang hutang dan berusahalah untuk menjelaskanya .
Wassalam .

ISLAMKAN ILMU PERUBATAN .
Membaca buku “ Menjawab Persoalan Makhluk Halus , Kaitannya Dengan Penyakit dan Pengubatan “ Karangan Tuan Guru Dato’ Dr. Harun Din .Saya dapati bahawa di dalam pengubatannya yang menggunakan ayat – ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah di dalam menentang gangguan makhluk halus . Pengubatan jenis ini jika dirujuk kepada pakar perubatan moden ,tidak dapat dibuktikan secara saintifik ,tetapi dengan bacaan ayat Al- Quran pesakit dapat disembuhkan. Adalah pengubatan secara Islam dan tidak bercanggah dengannya .
Pandangan Dr.Mohd .Hatta Shaharom ,Pensyarah Psikiatri Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia , bahawa rawatan oleh doktor perubatan Islam kepada pesakit histeria melibatkan empat unsur iaitu jasad,jiwa,masyarakat dan rohani , gabungan antara rawatan jasad dan rohani (dengan menggunakan Ayat quran dan doa – doa yang masyhur dari Rasulullah SW) dengan izin Allah pesakit akan sembuh .
Dari dua perkara di atas jelaskan kepada kita bahawa pengubatan secara menggunakan ayat Al – Quran dan Sunnah diakui boleh menyembuhkan penyakit, lebih –lebih lagi yang berkaitan dengan gangguan rohani.
Maka yang penting bagi kita bagaimana kita hendak mengislamkan bidang perubatan itu baik perubatan moden , tradisional . Jika kita masih menggunakan kaedah yang berlawanan dengan ajaran – ajaran Islam , maka tidak ada gunanya, maka sebagai orang Islam kita mesti menolak perubatan jenis ini , lebih –lebih lagi akan membawa kepada syirik.
Wassalam .

No comments:

Post a Comment