SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Saturday, May 26, 2012

MENGAPA SAYA DAN ANDA PILIH PAS?

KENAPA PAS DITUBUHKAN?
Parti lslam semalaysia atau pAS ditubuhkan secara rasmi pada 21
Zulkaedah 1370 bersamaan dengan 24 November 1951 . penubuhan
PAS menempuh satu proses yang panjang sesuai dengan fitrah
perjuangan lslam itu sendiriyang terpaksa melalui pelbagai liku-liku
dan rintangan. PAS lahir bukan untuk mendapatkan habuan dunia
atau kerana kehendak mana-mana individu. la juga bukan lahir
kerana kekalahan dalam perebutan beberapa individu dalam
perebutan jawatan politikdalam parti.pAS lahirdiatas sahutan untuk
menyempurnakan arahan Allah swr tentang perluanya sebuah
jemaah yang mempunyai cita-cita untuk menegakkan lslam di atas
muka bumisesuia dengan firmanNya yang bermaksud;
"Hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru
(berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan rslam) dan
menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada
segala yang salah (buruk dan keji),,(Ali-lmran,3:104)

SIAPAKAH DI BELAKANG PENUBUHAN PAS?

PAS bukanlah merupakan parti rslam yang pertama ditubuhkan.
Tetapi di kalangan para pengkaji dan sarjana, mereka sependapat
bahawa PAS merupakan parti rslam yang paling tua dan berpengaruh
di negara ini. sejarah penubuhannya diwarnai dengan pelbagai
peristiwa yang menarik. Kontroversi berhubung isu kemerdekaan
dan kedudukan orang Melayu telah mendorong persidangan ulama
yang ketiga diadakan pada24 November 195r. persidangan yang
diadakan di bangunan Kelab Melayu Bagan di Butterworth, privince
Wellesley (kini dikenali sebagai Seberang prai) merupakan lanjutan
kepada persidangan ulama kedua yang diadakan di Kuala Lumpur.

MANA PAS MENDAPAT NAMANYA?

Persidangan itu terah dihadiri oreh rebih 200 perwakiran dan
pemerhati termasuk 20 orang wanita dari seluruh Tanah Merayu dan
singapura. Dalam ucapan dasarnya yang dibacakan oreh Haji Ahmad
Maliki,HajiAhmad Fuad menyatakan betapa sebuah kesatuan ulama
atau Parti lslam Tanah Melayu harus ditubuhkan untuk menggabung
dan menyatukan ulama serta umat islam bagi membangunkan
agama,ummah dan Tanahair.Beberapa nama telah dicadangkan untuk menubuhkan kesatuan
Islam ini.Daripada 7 cadangan yang dikemukakan,akhirnya nama Partai Islam Se Malaysia (PAS)
atau Pan-Malayan Party (PMIP) telah dipersetujui secara majoriti oleh perwakilan
yang hadir dalam persidangan itu .

SIAPA PRESIDEN PAS YANG PERTAMA?
Haji Ahmad Fuad telah dipilih sebagai Yang Dipertua PAS yang pertama .Beliau merupakan
seorang tokoh ulama yang berasal dari Terengganu dan pernah berlajar diSekolah AgamaRakyat
Ma'ahad Ehya al-Syarif di Gunung semanggol . Semasa belajar di sana. Haji Ahmad Fuad Hassan
banyak menyumbangkan tulisannya dalam akhbar -akhbar Melayu mengenai kemunduran orang Melayu dan
kecetekan pengetahuan agama di kalangan umat islam . Beliau pernah mencadangkan betapa pentingnya
sebuah kesatuan ulama atau sebuah Parti Islam Tanah Melayu ditubuhkan bagi menyatukan ulama
dan umat islam untuk membangunkan agama ,ummah dan tanahair.


BAGAIMANA ORGANISASI PAS BERKEMBANG SEBAGAI POLITIK?

sebagai sebuah organisasi poritik PAS terah menggariskan objektif empat perjuangan yang utama. pertama, untuk mewujudkan satu ikatan persaudaraan islam untuk membentuk satu tenaga kolektif bagi menyelenggarakan semua tuntutan agama Islam dan politik demokrasi. Kedua, menumpukan usaha dan tenaga untuk menyatukan perlembagaan pentadbiran agama seluruh Tanah Melayu' Ketiga, memelihara dan mempertahankan hak, kepentingan, maruah agama dan umat lslam. Keempat, bekerjasama dengan organisasi-organisasi politik lain yang prinsip dan matlamatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk mencapai demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

BILA CAWANGAN PERTAMA PAS DITUBUHKAN?

Cawangan PAS yang pertama ditubuhkan di pulau pinang pada 9 Mac 1952 diikuti dengan penubuhan cawangan di perak pada 10 April 1952 sebelum melebarkan sayapnya ke perlis pada 2 Mei 1952, selangor pada 13 Julai 1952 dan Kelantan dua bulan kemudiannya. sehingga Disember 1952, PAS telah berjaya menubuhkan 16 buah cawangannya di tanah Melayu dan singapura. setahun selepas penubuhannya, pAS mengadakan muktamarnya yang pertama di Madrasah Dairatul Maarif, Kepala Batas, province Wellesley pada 3 dan 4 Januari 1953.
Dalam muktamar itu, Haji Ahmad Fuad dirantik semula sebagaiyang Dipertua pAS.

KENAPA AHMAD FUAD LETAK JAWATAN?

Bagaimanapun menjelang bulan September 1953, Haji Ahmad
Fuad meletakkan jawatannya dan menyertai Parti Negara yang
ditubuhkan oleh Dato Onn Jaafar. Pada 28 Februari 1954, Dr. Haji
Abbas Alias telah dilantik untuk memangku jawatan Yanq Dipertua
PAS yang dikosongkan oleh Haji Ahmad Fuad.Tugasnya sebagai
doktor perubatan dalam perkhidmatan kerajaan tidak
membenarkannya bergiat secara aktif dalam PAS dan politik. Namun
begitu, di bawah kepimpinannya PAS telah mengalami beberapa
perkembangan yang pesat khususnya di Pantai Timur. Program
lawatan ke seluruh negeri Kelantan oleh Othman Abdullah selaku
Ketua Pemuda PAS dan Mohd.Asritelah mendapat sambutan yang
menggalakkan sehingga tertubuhnya cawangan parti di Pasir Mas,
Kota Bahru dan Pasir Puteh.

APAKAH SUMBANGAN DR. HAJI ABBAS?

Di bawah kepimpinan Dr. Haji Abbas ibu pejabat PAS telah
dipindahkan ke Kuala Lumpur. Meskipun Dr. Haji Abbas tidak dapat
berkhidmat sepenuh masa dengan partitetapi di mana sahaja beliau
bertugas, di situlah benih-benih PAS tumbuh. Pada Muktamar PAS
ketiga yang diadakan di Madrasah al-Tahzib ad-Diniyyah,Titi Serong,
Parit Buntat Perak pada 1 2 hingga 1 4 Ogos 1 954, Dr. Haji Abbas telah
dilantik sebagai Yang Dipertua PAS.

BILAKAH PAS MULA MENYERTAI PILIHANRAYA?

selang setahun kemudian, kerajaan Bristish terah mengadakan
Pilihan Raya persekutuan yang pertama pada 27.julai 1955.
Pendaftaran PAS sebaga! sebuah parti politik diluluskan sehari
sebelum penamaan calon diadakan. pada pilihan raya itu, pAS telah
meletakkan calon di 11 kawasan daripada 52 kawasan yang
dipertandingan. pAS telah menang satu kerusi parlimen di Kerian,
Perak melalui calonnya, Tuan Haji Ahmad Tuan Hussain dan satu
kerusi Dewan Undangan Negeri perak di parit Buntar menerusi
Ahmad Kamal.

APAKAH CITA-CITA PAS?

PAS ditubuhkan untuk meraksanakan tuntutan menegakkan amar
makruf dan nahyu munkar. cita-cita ini tidak boleh dilaksanakan
kecuali mempunyai kuasa politik atau pemerintahan. Dengan
mempunyai kuasa poltik dan melalui kerajaan sahaja yang boleh
melaksanakan perintah dan larangan serta menguatkuasakan
undang-undang Allah. Hal ini dilakukan oreh Rasulullah s.a.w yang
melaksanakan tuntutan amar makruf dan nahyu munkar dengan
sempurna ketika memegang kuasa di Madinah. Langkah ini wajib
diikutidengan ijmak para sahabat dan ulama yang muktabar.sebagai
sebuah harakah islamiah, tidak memadai bagi pAS bergantung
kepada ceramah dan kuliah semata-mata untuk meraksanakan
tuntutan tersebut. Ia memerlukan kuasa bagi memastikan tuntutan
lslam dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

BENARKAH PAS MENCAMPUR.ADUKKAN POLITIK DAN AGAMA?

Adalah menjadi satu kewajiban kepada umat lslam berusaha untuk
menegakkan masyarakat lslam yang tunduk kepada undang-undang
Allah. Bertitik tolak daripada itu, PAS berusaha meneruskan
perjuangan nabi untuk menyebarkan risalah dakwah dengan
mengajak dan menyedarkan umat manusia tentang kedudukannya
sebagai makhluk Allah serta tanggungjawabnya kepada khaliq.
Seruan Pas itu adalah merentasi sempadan keturunan, agama dan
batasan geografi sesuai dengan ajaran lslam yang bersifat sejagat.
lslam adalah ad deen dan agama yang bersifat sejagat. Jadi, lslam
harus diperjuangkan secara menyeluruh dan tidak seharus
berlakunya pemisahan di antara agama dan politik.

APAKAH DASAR PERJUANGAN PAS?

Dasar perjuangan PAS ialah lslam.lslam yang diperjuangkan oleh
PAS ialah lslam yang lengkap merangkumisemua perkara sama ada
yang berkaitan dengan ibadah, politik, ekonomi, pendidikan, sosial,
akhlak dan sebagainya. PAS memperjuangkan din wa daulah iaitu
agama dan negara. PAS menerima konsep lslam secara keseluruhan
sebagai satu cara hidup yang syumul bukannya secara tempelan
dengan beriman separuh dan menolak yang sebahagian lagi. PAS
menerima lslam secara keseluruhannya dan tidak dalam perkara
yang berkaitan dengan solat, puasa, zakat dan haji semata-mata
tetapi merangkumi penolakan terhadap judi, zina, rasuah dan
sebarang bentuk kemungkaran yang lain.

APAKAH SUMBER RUJUKAN PAS?

lslam yang diperjuangkan oleh PAS adalah bersumberkan kepada
al-Quran dan hadis. Risalah lslam yang dibawakan oleh PAS bukan
merupakan rekaan para pemimpinnya tetapi adalah berlandaskan
kepada apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad s'a'w' Agama
lslam tidak boieh ciisamakan denqan doktrin dan ideologi ciptaan
manusia.labersumberkankepadawahyullahi'Jadi'PASberjuang
dan bertindak berdasarkan kepada apa yang dibenarkan dan
terkandung di dalam lslam'

APAKAH MATLAMAT YANG HENDAK DICAPAI OLEH PAS?

Sejak ditubuhkan PAS telah berusaha untuk memartabatkan lslam.
PASsebagaisebuahpartipolitikdandakwahyangmempunyai
matlamat jangka panjang untuk melihat kemurnian lslam dapat
direalisasikan, keadilan lslam dapat dihayati dan kecantikan lslam
dapat dipraktikkan di dalam kehidupan umat manusia'Cita-cita dan
perjuangan PAS ialah untuk menzahirkan lslam agar ia tidak berada
di dalam lipatan sejarah dan kitab feqah atau hanya menjadi
perbincangan yang bersifat akademik sahaja'

APAKAH PERKARA INI TERKANDUNG DALAM PERLEMBAGAAN PAS?

Dalam Perlembagaan PAS telah dinyatakan secara jelas mengenai
perkara ini. PAS mempunyai tujuan untuk memperjuangkan
wujudnya dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan
yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup lslam dan hukum - hukumnya
menuju keredaan Allah. Selain itu, PAS juga ditubuhkan
dengan tujuan untuk mempertahankan kesucian lslam,
kemerdekaan dan kedaulatan negara.Tujuan ini telah menjadi asas
kepada perjuangan PAS daripada dahulu sehingga kini biarpun
kepimpinannya telah bertukar ganti manakala cabaran dan situasi
juga sering kali berubah.

SELUAS MANAKAH DIMENSI PERJUANGAN PAS?

PAS merupakan sebuah parti politik yang mempunyai dimensi
perjuangan yang luas. Perjuangannya tidak terbatas di dalam politik
dan hal-ehwal yang berkaitan dengan sistem kenegaraan tetapijuga
di dalam bidang dakwah, kemasyarakatan, kebajikan serta segala
aspek kehidupan manusia. Penglibatan dan sumbangan di dalam
bidang-bidang yang disebutkan itu merupakan suatu realiti yang
tidak dinafikan oleh sesiapa pun. Sejarah tidak pernah membohongi
kita tetapi kita yang sering membohongi sejarah.

BENARKAH PERJUANGAN PAS TERBATAS KEPADA ORANG ISLAM SAHAJA?

Asas perjuangan PAS ialah lslam. Oleh itu, Pas membuka pintu
perjuangannya kepada semua orang lslam tanpa membataskannya
kepada sesuatu kelompok kaum sebagaimana yang disyaratkan oleh
sesetengah parti politik.Walaupun PAS adalah didokong oleh orangorang
lslam tetapi dimensi perjuangannya merangkumi juga mereka
yang bukan beragama lslam.PAS meletakkan lslam pada kedudukan
yang paling tinggi sekali dengan mengenepikan perjuangan yang
bersifatkan perkauman. PAS mendokong prinsip-prinsip keadilan
lslam dengan memastikan hak semua kaum sama ada yang
beragama lslam atau bukan lslam mendapat pembelaan yang
sewajarnya.
BOLEHKAH PAS BEKERJASAMA DENGAN PARTI POLITIK DAN NGO?

PAS merupakan sebuah parti politik yang bersikap terbuka dan
berpandangan jauh. PAS bukan merupakan sebuah parti yang
mengamalkan dasar perjuangan yang sempit apatah lagi bersifat
perkauman. PAS boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja selagi
mana ia tidak bercanggah dengan nilai sejagat dan perjuangan lslam.
Sejak ditubuhkan, PAS telah mengadakan kerjasama dengan
pelbagai pihak sama ada yang berupa parti politik, gerakan lslam
atau pun pertubuhan bukan kerajaan.pAS pernah menyertaiBarisan
Nasional (BN) pada tahun 1974 sebelum mengambil keputusan
untuk keluar daripada komponen itu pada tahun 1978.

APAKAH BENTUK PAKATAN LAIN YANG PERNAH DISERTAI PAS?

Kepimpinan PAS pernah mengadakan kerjasama dengan
beberapa buah organisasi politik membentuk Harakah Keadilan
Rakyat (HAK) dan mengadakan persefahaman dengan parti sosialis
Rakyat Malaysia (PSRM), parti Demokratik sosialis, parti Nasionalis
Malaysia (NASMA) dan Majlis perundingan Masyarakat Cina (CCC)
bagi menghadapi Pilihan Raya Umum 1986' Kerjasama itu
kemudiannya diteruskan oleh di bawah kepimpinan Allaryarham
DatukHajiFadzilselepasmengambil-alihjawatanPresidenPAS
daripada Tuan Haji Yusuf Rawa' Kerjasama ciengan Parti ivielayu
Semangat 46, Hamim dan Berjasa di dalam Angkatan Perpaduan
Ummah(APU)telahdibentukpadatahunlg8guntukmenghadapi
Pilihan RaYa Umum 1990.

APAKAHHASILDARIPADAKERJASAMAITU?

Pakatan APU telah menyapu bersih semua kerusi yang
dipertandingkan sama ada di peringkat Parlimen atau Dewan
UndanganNegeri(DUN)diKelantan.lnimembolehkanPASkembali
berkuasa serta mendominasi politik Kelantan pada Pilihan Raya
Umumlgg0.PadaPilihanRayaUmumlggg,PAStelahbekerjasama
dengan Parti Keadilan Nasional (Keadilan)' DAP dan PRM dalam
BarisanAlternatif(BA).Kerjasamadanpakatanitutelahmenamatkan
penantian PAS selama 40 tahun untuk memerintah Terengganu'
Malahan kerjasama itu juga telah menyaksikan pertambahan
bilangankerusidanundipopularyangdiperolehiolehPASdiseluruh
negara.
APAKAH YANG DIKATAKAN KEPIMPINAN ULAMA?

Kepimpinan ulama sebenarnya sudah bermula sejak awal PAS
ditubuhkan. Cumanya istilah kepimpinan ulama hanya digunakan
secarameluaspadatahunl980anapabilaberlakunyaperubahan
tampuk kepimpinan parti kepada golongan pemimpin yang
berpendidikan agama.Kalau dahulu ulama sering dilabelkan sebagai
tuan guru atau golongan ustaz yang mengajar di pondok' madrasah
dan surau. Namun PAS telah mengangkat kedudukan ulama dan
membuktikan betapa ulama juga mampu untuk mentadbir dan
memeiintah negera' Di bawah kepimpinan golongan ulama yang
kini diterajui oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang' PAS
telah muncul sebagi parti kedua terbesar di negara ini selepas
UMNO dengan keahlian yang hampir mencecah satu juta orang
Malahan PAS juga menjadi satu-satunya parti di negara ini yang
menjadikan Islam sebagai asas perlembagaan' dasar dan matlamat
perjuangannYa.

KENAPA HARUS SOKONG PAS?

Sementelahan itu, PAS tidak sekadar melibatkan diri dalam halhal
yang berkaitan dengan politik dan dakwah tetapi turut
menawarkan khidmatnya kepada masyarakat dalam pelbagai
bentuk aktiviti sosial dan kebajikan. pAs sentiasa berusaha
menjalinkan hubungan yang baik dengan perbagai pertubuhan
bukan kerajaan (NGO) dan juga masyarakat bukan lslam bagi
memenuhi tuntuhan dakwah serta kegiatan politiknya' Dengan
melibatkan diridalam PAS'seseorang bukan sahaja dapat melibatkan
diri dan memberikan sumbangan perjuangan lslam tetapiturut serta
dalam pelbagai kegiatan dan program kemasyarakatan yang
diadakan. bagi yang meminati bidang dakwah' mereka boleh
menjadikan pas sebagai wadah perjuangannya. ini kerana PAS
menyediakan gelangg pergerakan dakwah yang lebih luas sejajar
tanpa melakukan pemisahan pada agama dan politik serta persoalan
yang melibatkan dunia dan akhirat' Kedua-dua aspek itu
diperjuangkan secara bersepadu sesuai dengan kedudukan lslam
sebagai ad deen yang lengkap lagi syumul'

APAKAH ASAS PAS MELIBATKAN DIRI DALAM POLITIK PILIHANRAYA?

Penglibatan PAS dalam proses pilihanraya adalah bagi memenuhi
tuntutan sistem demokrasiyang diamalkan di negara ini.Selain itu,
penyertaan PAS di dalam pilihanraya ialah bertujuan untuk
menawarkan alternatif dan memberikan kefahaman kepada rakyat
negara initerhadap dasar-dasar perjuangan lslam yang dibawanya.
Kehadiran PAS tidak sekadar untuk merancakkan suasana pilihanraya
tetapi dengan harapan untuk mencapai kernenangan bagi membuka
laluan kepada perlaksanaan pemerintahan lslam.Dengan kata lain,
PAS tidak pernah menjadikan kuasa dan jawatan sebagai matlamat
perjuangannya tetapi hanya sebagai wasilah serta alat untuk
membolehkan cita-cita lslam yang diperjuangkannya dapat
dilaksanakan dalam masyarakat kita. PAS yakin bahawa sistem lslam
dapat diterima oleh semua pihak sekira dasar-dasaryang dibawanya
difahami dan dihayati dengan fikiran terbuka tanpa melibatkan
kepentingan serta permainan emosi yang melampau.

APA ERTINYA MENYERTAI PAS?

PAS merupakan di antara parti yang paling lama bertapak di Malaysia.
Sepanjang penubuhannya selama lebih separuh abad, pAS
telah berdepan pelbagai krisis dan cabaran di dalam perjuangan.
Permasalahan dan liku-liku yang berduri yang dihadapinya adalah
satu proses biasa dan merupakan suatu tribulasididalam perjuangan
lslam. Di sebalik setiap krisis dan perpecahan mengandungi hikmah
yang tersembunyi. Krisis yang melanda PAS tidak pernah
melemahkan parti dan perjuangannya. Sebaliknya ia menjadikan
kedudukan PAS bertambah kuat dan mantap dengan pertambahan
Mengapa saya dan anda pilih pAS?
bilangan keahlian yang sekarang sudah merebihi 800 ribu orang.
Kebanyakan yang menyertai pAS adalah kerana mereka mencintai
dan meminatiperjuangan lslam serta yakin dengan dasar-dasaryang
dibawakan oleh parti. Mereka menyertai pAS sebagai pernyataan
sokongan dan mahu bersama-sama memberikan sumbangan
mengiku kadar kemampuan untuk memenangkan lslam.

KENAPA ADA AHLI PAS KELUAR PARTI?

Namun dalam mana-mana perjuangan, sering kali wujud
beberapa kelompok dan kalangan yang menyertai parti dengan
sebab dan niat yang tertentu. Apabila hasrat mereka tidak tercapai,
mereka bertindak keluar daripaa parti dan menyertai parti lain atau
menubuhkan partinya sendiri.Terdapat juga di kalangan mereka
yang sudah lama menyertai pAS tetapi meninggalkan parti bila
timbul perasaan tidak puas hati. Mereka tidak sahaja meninggalkan
parti tetapi bertindak memburuk-burukkan parti yang pernah
didokonginya selama berpuluh-puluh tahun.Tindakan golongan
berkenaan menunjukkan mereka tidak ada keikhlasan di dalam
perjuangan lslarn yang menuntut pengorbanan, kesabaran dan
kebijaksanaan di dalam menghadapi apa sahaja cabaran yang
mendatang. Meninggalkan parti kerana tidak bersetuju dengan
kepimpinan yang sedia ada bukan sahaja tidak akan menyelesaikan
masalah.Tetapiakan menimbulkan masalah dan halangan yang lain
yang akan menggagalkan perjuangan lslam. perjuangan perlu
diteruskan selama parti tidak terkeruar daripada landasan lslam.

BAGAIMANA PAS MENTARBIAH AHLINYA?

Terdapat juga di kalangan yang menyertai PAS dengan semangat
perjuangan lslam yang berkobar-kobar. Mereka begitu fanatik
dengan perjuangan dan ada kalanya keterlaluan di dalam tindaktanduk.
Namun selang beberapa ketika, semangat mereka menjadi
luntur dan kendur begitu sahaja.Semasa mula-mula menyertai PAS
mereka begitu aktif tetapi kemudiannya menjadi pasif. Semangat
sahaja tidak mencukupi untuk menjayakan sesuatu perjuangan.la
harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap
sejarah serta dasar perjuangan parti. Sebab itu, PAS sentiasa
menekankan tentang kepentingan tarbiah dan majlis ilmu sama ada
yang berbentuk ceramah, kuliah, forum, diskusi, dialog, seminar,
konvensyen dan sebagainya.

BENARKAH PROGRAM PAS HANYA BERCERAMAH SAHAJA?

Ceramah hanya merupakan salah satu program penerangan yang
diadakan oleh PAS.la menjadi alat dan wasilah untuk menyampaikan
dasar dan sikap perjuangan parti kepada ahli-ahlinya dan masyarakat
umum. PAS juga mengadakan berbagai-bagai majlis ilmu bertujuan
untuk memberikan kesedaran, kefahaman, keinsafan dan
pengetahuan berhubung dengan pelbagai perkara dan isu yang
berlaku dalam kehidupan manusia. Majlis ilmu yang diadakan oleh
PAS sentiasa menyeru manusia kembali ke jalan Allah di samping
mendedahkan berbagai-bagai kepincangan, penyelewengan,
kemungkaran, kemaksiatari dan kejahatan yang dilakukan oleh
pihak-pihaktertentu supaya mereka tidakterlibat di dalam perkaraperkara
yang disebutkan itu. Sebagai alternatifnya, PAS telah
mengemukakan jalan penyelesaian mengikut acuan lslam bagi
mengatasi segala masalah yang diutarakan itu. Keikhlasan PAS di
dalam membangunkan lslam telah terbukti nyata' PAS harus
disokongdandidukungbersama-samaolehsemuaahlinya.

KENAPA PAS MENGANJURKAN DERMA JIHAD DALAM CERAMAHNYA?

Dalam setiap ceramah yang diadakan, PAS mengalu-alukan
sumbangan dan derma daripada orang ramai' Sebagai sebuah
organisasi politik, PAS memerlukan sumber kewangan bagi
menggerakkan aktivitinya dan membiayai perjuangan lslamnya'
Sumbangan itu penting bagi menggerakkan markas-markas PAS
yang terdapat di seluruh negara' Perlu diingatkan bahawa PAS
mempunyai markas di peringkat negeri, kawasan dan kadang-kala
juga cawangan. Markas itu selain berperanan sebagai pejabat
pentadbiran parti, ia juga berfungsi untuk menjalankan pelbagai
aktiviti yang dianjurkan termasuk usrah, ceramah dan sebagainya'
Sumbangan itu juga digunakan untuk menampung kos operasi
markas dan membayar gaji kepada kaki tangan yang menguruskan
pejabat.

DI MANA LAGIWANG KUTIPAN ITU DISALURKAN?

Kutipan daripada derma jihad itu turut digunakan untuk
membantu umat lslam di Palestin, Bosnia, Rohingya dan terbaru
kerajaan Hamas yang sedang ditekan oleh pihak barat serta para
sekutunya. Sebahagian daripada kutipan tabung dan derma
digunakan untuktujuan kebajikan bagi membantu umat Islam yang hidup dalam
kemiskinan dan ditimpa oleh musibah seperti mana yang beraku kepada
penduduk Acheh dan Kashmir baru_baru ini. Bantuan yang disalurkan
oleh pAS adalah tidak mengenal batasan sempadan dan keturunan tetapi dilakukan
atas dasar tuntutan ajaran lslam dan nilai kemanusiaan.

APAKAH PAS TERLIBAT DALAM KERJA-KERJA AMAL DAN KEBAJIKAN?

walaupun PAS dikenali sebagai sebuah parti politik tetapi pada hakikatnya
pAS juga merupakan sebuah gerakan dakwah yang turut melibatkan diri spelbagai aktiviti
kemasyarakatan pengelibatan PAS dalam kerja -kerja amal dan kebajikan dapat dilihat
dalam pelbagai program yang dilaksanakan seperti sukaneka,khidmat perubatan,kaunseling,ziarah,gotong -royong,
membantu mangsa kebakaran dan banjir,membela golongan setinggan,memperjuangkan nasib para tahanan ISA dan keluarganya,menjadi juru bicara kepada golongan tertindas dan banyak lagi.PAS turut bersikap prihatin di dalam hal- hal yang berkaitan keruntuhan akhlak dan masalah sosial yang melanda golongan remaja.Berbagai -bagai seminar telah di adakan bertujuan untuk membincangkan isu -isu yang berkaitan.Wakil rakyat PAS juga acap kali membangkitan isu - isu yang berkaitan di dalam Parlimen dan dewan undangan hegeri (DUN).Semua itu dilakukan atas dasar tangggung jawab sosial sebagai umat Islam dan rakyat Malaysia yang mendukung nilai -niali luhur dalam kehidupan lain.

APAKAH KEGIATAN PAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN?

PAS tidak pernah mengabaikan aspek pendidikan di dalam
perjuangan nya. Pendidikan bukan sahaja penting dalam melahirkan masyarakat yang berilmu tetapi pemangkin kepada kemajuan dan pembangunan negara.Hubungan di antara sekolah agama rakyat (SAR) dan PAS amat sinonim sekali.Selain terlibat secara langsung dalam penubuhan SAR,PAS juga menubuhkan pelbagaiinstitusi pendidikan di peringkat pra sekolah,sekolah rendah,menengah dan istitusi pengajian tinggi (IPT).PAS mempunyai 7,000 pusat pedidikan pra sekolah yang dikenali sebagai PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM atau singkatannya, pASTr di seruruh negara. Di Kedah khasnya, PAS mendukung penubuhan Sekolah Rendah lslam Darul Ulum (SERIDU),sekoalah menengah Islam darul ulum (SEMIDU) dan kolej Islam Darul Ulum (KIDU).Di kelantan pula di mana parti PAS memerintah,sekolah agama telah dimartabatkan dan diletakan di bawah pentadbiran Yayasan islam Kelantan (YIK).Sekolah -sekolah agama seumpama inijuga terdapat di negeri_negeri lain.

BAGAIMANA PULA PAS DIPERINGKATDENGAN SUMBANGAN ANTARABANGSA?

Penglibatan PAS di daram memperjuangkan isu-isu di peringkat
global telah mendapat perhatian dan pengiktirafan daripada
pelbagai pihak.pAS secara konsisten terah memperjuangkan isu yang
menyentuh nasib dan kepentingan umat rsram khususnya di parestin.
Hubungan PAS dengan perbagai pertubuhan rsram dan gerakan
dakwah di negara-negara terah terjarin dengan baik. iebagai
buktinya, PAS sering kali dijemout hadir dan mengambil bahagian
di dalam perhimpunan, persidangan dan pertemuan yang diadakan
oleh kerajaan dan pertubuhan lslam di TimurTengah, Afrika, Amerika
Syarikat,Australia (AS) dan Eropah. PAS sendiri pernah menganjurkan
ljtimak Antarabangsa Perpaduan Ummah pada 9 September 1988
di Masjid Rusila, Marang, Terengganu. ljtimak itu telah berjaya
menghimpunkan puluhan pemimpin gerakan lslam dari pelbagai
negara. PAS juga pernah menghantar dua wakilnya untuk misi damai
ke negara yang berkrisis di negara Arab. Undangan itu dibuat oleh
Majlis Gerakan lslam Sedunia dan pemilihan PAS dilakukan atas
kedudukannya sebagaijemaah yang mewakili umat lslam di Malaysia
dan rantau Asia Tenggara.

APAKAH LANDASAN TERBAIK UNTUK MENYERTAI PAS?

Penyertaan dalam PAS harus dibuat dengan kesedaran dan
komitmen untuk mendaulatkan lslam di bumi Malaysia. Jika
tidak, penyertaan mereka di dalam PAS mungkin tidak dapat
bertahan kerana dalam perjuangan lslam terdapat banyak ujian
dan dugaan yang perlu dihadapinya sama ada dalam bentuk
tekanan ekonomi, politik atau penahanan tanpa bicara. Mereka
yang menyertai PAS kerana pemimpin tertentu, mengikut arus
gelombang dan tiupan angin perubahan pasti akan kecewa
apabila perjuangan yang disertai tidak membuahkan hasil
seperti mana yang diharapkannya. Begitu juga dengan mereka
yang menyertai PAS kerana jawatan, kedudukan atau kerana
mahu menonjol ka n diri a khirnya aka n bertinda k meninggalkan
parti setelah segala usahanya tidak mendatangkan kejayaan.
Mereka yang menyertai PAS kerana ajakan kawan dan mengikut
orang lain juga lambat-laun akan mengambil tindakan yang Serupa.

APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN SELEPAS MENYER TAIPAS?

PAS adalah parti siasah dan gerakan dakwah yang mempunyai
perlembagaan. Mereka yang menyertai PAS harus mengikut
peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Di dalam parti, ahliahli
mempunyai saluran untuk menyuarakan pandangan dan
memberikan pendapat malahan melahirkan kritikan.Semua itu harus
dibuat secara syura dan musyawarah yang menjadi pegangan parti
PAS. Justeru itu, semua ahli PAS harus memiliki fikrah perjuangan
yang sama dan berkongsi matlamat perjuangan lslam yang satu.
Mencampur-baurkan perjuangan lslam dengan kepentingan
peribadi dan duniawi akhirnya akan menyebabkan seseorang
terlontar jauh daripada landasan yang digariskan oleh al-Quran dan
as-sunnah.

APAKAH TUNTUTAN DAN KOMITMEN SEBAGAI AHLI PAS?

Penyertaan dalam PAS menuntut seseorang memberikan seluruh
komitmen, tenaga dan jiwa raganya untuk menjayakan
perjuangan lslam. Orang yang berjuang harus mempunyai
nawaitu yang betul, keikhlasan dan kesungguhan untuk
berkhidmat untuk agama dan ummah. Semua itu harus
Dilakukan dengan niat untuk Mendapatkan keredhaan Allah.
Setiap sumbangann yang diberikan kepada perjuangan lslam
mempunyai nilaian dan pahala. Kalau ia dilakukan dengan niat
yang betul maka ia akan menjadi satu ibadah. Kalau ia dilakukan
dengan nawaitu yang songsang, yang bakal menantinya ialah
PADAH dan musibah.Setiap muslim wajib menyertai perjuangan Islam dan dalam kontek negara kita, parti yang mempunyai perlembagaan lslam ialah PAS. Jadi, tidak ada sebab kenapa orang lslam menolak daripada menyertai PAS. Mereka harus
bersama-sama dengan PAS dan mengajak saudara selslam
mereka untuk turut serta untuk sama-sama melaksanakan lslam
secara syumul dalam seluruh ruang kehidupan tanpa sebarang
pengecualian.
KESIMPULAN
setiap umat lslam harus mempunyai cita-cita walaupun sedikit
u ntu k menegakkan lsla m. Mereka juga mempunyai kewajipan u ntuk
menyampaikan lslam meskipun dengan sepatah perkataan. Kalau
mereka tidak mampu sampaikan melalui tangan atau perbuatan,
mereka boleh melakukannya melalui perkataan atau lisan. Jikalau
masih tidak mampu maka mereka sekurang-kurangnya perlu
mendoakan di dalam hati. Berdasarkan kepada cita-cita tersebut, PAS
ditubuhkan sebagai wadah dan wasilah untuk umat lslam
menzahirkan cita-cita tersebut dalam bentuk yang nyata. Oleh itu,
tidak ada alasan kenapa umat lslam tidak boleh merealisasikan citacita
tersebut dalam sebuah negara yang berbagai kaum dan agama
ini apatah lagi bagi bilangan orang lslam yang majoriti. Umat lslam
mempunyai ruang yang seluas-luasnya untuk melibatkan diri dalam
parti PAS. Mereka boleh membantu lslam dengan membantu PAS.
PAS adalah parti lslam, matlamatnya lslam, pendokongnya orang lslam
dan asas perjuangannya jelas lslam.Mari sama-sama sokong PAS
dan jom ramai-ramai sertai PAS.

1 comment: