SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Thursday, May 17, 2012

Keutamaan Cinta Kerana Allah .

Keutamaan Cinta Kerana Allah .
“ Daripada Abu Muslim al-Khaulani daripada Mu’az bin Jabal r.a , ia berkata:”Aku mendengar Rasulullah s.a.w. menceritakan daripada TuhanNya dengan sabdanya :”orang yang bercinta kerana Allah berada di atas mimbar daripada cahaya dalam naungan Arasy pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya.”
Abu Muslim menyambung :”Kemudian aku keluar hingga bertemu Ubadah bin al-Samit,lalu aku menyebutkan kepadanya hadis Mu’az bin Jabal, maka ia menyatakan :
Aku mendengar Rasulullah s.a.w. menceritakan daripada TuhanNya yang berfirman:”CintaKu berhak untuk orang yang bercinta keranaKu, cintaku berhak untuk orang saling tolong menolong untukKu dan cintaKu berhak untuk orang yang saling berkunjung keranaKu.” Orang yang bercinta kerana Allah berada di atas mimbar daripada cahaya dalam naungan Arasy pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya.” (Hadis riwayat Ahmad.)
Allah menyatakan bahawa cintanya adalah berhak diberikan kepada L
1.Orang yang bercinta keranaNya.
2.Orang yang saling tolong menolongNya.
3.Saling berkunjung keranaNya.
Balasan mereka mendapat cinta Allah ialah berada di atas mimbar daripada cahaya dalam naungan Arasynya pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya.

No comments:

Post a Comment