SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Monday, October 25, 2010

Kuliah 4 : TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL .

(a)Firman Allah Taala dalam surah An Nisaa' ayat 13 yang bermksud:

" Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya , akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar."

(b) Firman Allah Taala dalam surah An Nisaa' ayat 69 yang bermksud:

"Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga ) bersama -sama orang - orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka , iaitu Nabi - Nabi dan orang - orang Siddiqiin, dan orang -orang syahid, serta orang -orang yang salih.Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang - orang yang taat).

(c) Firman Allah Taala dalam surah Al Fath ayat 17 yang bermksud:

"Dan (ingatlah ) sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai , dan barang siapa yang berpaling ingkar, akan diseksaNya dengan azab yang tidak terperi sakitnya ."

Dalam ketiga ayat di atas Allah SWT memberitahu tentang balasan yang akan diterima oleh orang -orang yang taat kepada Allah dan RasulNya ,kerana itu Allah memerintakan umat Islam sentiasa taat kepada Allah dan RasulNya seperti FirmanNya di dalam Surah Al Hasyr ayat 7 yang bermksud:

"Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya,maka patuhlah laranganNya . Dan bertaqwalah kamu kepada Allah ,sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya ( bagi orang -orang yang melanggar perintahNya).

Allah telah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti ketaatan kepadaNya.sebab Rasulullah adalah menyampai ajaran Allah seperti Firman dalam surah An Nisaa' ayat 80 yang bermksud:

"Sesiapa yang taat kepada Rasulullah , maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah , dan sesiapa yang berpaling ingkar,maka maka (janganlah berdukacita wahai Muhammad),kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal( yang memilihara mereka dari melakukan kesalahan ).

Al Quran tidak hanya memerintahkan kita agar mentaati Allah dan RasulNya ,tetapi juga ulil amri ( pemimpin) selama mereka mentaati Allah dan RasulNya.Perhatikan ayat 59 surah An Nisaa' yang bermksud:

"Wahai orang - orang yang beriman ! taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil -Amri ( orang -orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.Kemudian jika kamu berbantah - bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara , maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (Al Quran ) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya .

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan orang Islam supaya mentaati Allah dengan cara mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan,kemudian diperintahkan pula mentaati rasulNya dan seterusnya diperintahkan mentaati pemerintah Islam selama ia masih mentaati Allah , dan berjalan di atas dasar Islam dan tidak menyuruh berbuat maksiat Sabda Rasulullah SAW yang bermksud:

"Tidak wajib taat kepada mahluk (pemerintah) di dalam perkara maksiat terhadap Allah ".

Ulil Amri ialah ahli -ahli ilmu (cerdik pandai ) dan pemikir -pemikir agama (Islam ) yang menguruskan urusan manusia .

Oleh itu sebagai ulil Amri hendaklah dipimpin oleh iman ,ilmu dan amal ,dengan adanya ketiga faktor di atas menjadikan seorang ulil Amri yang baik dan wajib ditaati. Penderhakaan kepada ulil Amri adalah dilarang ,kerana Islam amat menjaga perpaduan, seseorang itu keluar dari jemaah Islam kalaulah ia melakukan penderhakaan terhadap ulil Amri. Sebagaimana hadis nabi yang bermaksud :"Barang siapa yang mendapati ada sesuatu yang dibencinya pada pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar kerana sesiapa yang keluar dari jemaah (Islam) walaupun sejengkal lalu ia mati, maka mati dalam jahiliyah ."

No comments:

Post a Comment