SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Sunday, October 10, 2010

Kuliah 2: IHSAN

Ihsan ertinya kebaikan,kemuruhan,kedermawan dan sebagainya. Allah berfirman didalam ayat 90 Surah Al Nahl yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan"

Di dalam pangkal ayat 90 surah Al Nahl Allah memerintahkan kita umat Islam berlaku adil dan berbuat kebaikan,oleh itu berbuat kebaikan itu suatu kewajipan yang perlu dilakukan oleh Umat islam seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud:
"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat kebaikan atas tiap-tiap sesuatu "

Hadis ini bermaksud bahawa umat Islam dikehedaki melakukan kebaikan pada setiap pekerjaan yang mereka lakukan.Melakukan kebaikan sesama insan adalah amat dituntut demi untuk mencapai kemajuan dan kejayaan hidup di dunia ini . Dengan hal yang demikain apa jua perkerjaan dan amal perbuatan yang umat Islam lakukan hendaklah dibuat dengan sebaik-baik nya ,dengan rapi dan sempurna samada berhubung dengan dunia ,apalagi yang berhubung dengan akhirat untuk mendapat rahmat Allah .

1.1 Ihsan hendaklah dilakukan terhadap:
a) Allah
b) Makhluk Allah.

a)Ihsan terhadap Allah :

Manusia sebagai hamba Allah adalah amat perlu berbuat ihsan terhadap Allah , kerana Allah menjadikannya.Ihsan terhadap Allah adalah menyerah diri terhadapNya,terdapat banyak ayat -ayat Al Quran yang menyuruh manusia supaya berbuat demikian:

1) Firman Allah Taala Surah Al Baqrah ayat 112 yang bermaksud:

"(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintahNya) sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi TuhanNya,dan tidak ada kebimbangan(dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak aka berdukacita “.
Penjelasan :

Allah memberi jaminan bahawa orang Islam yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan rasulNya akan diberi pahala. Disamping itu jiwanya tenang di dalam menghadapi sesuatu musibah .

2) Firman Allah Taala Surah An nisa' ayat 125 yang bermaksud:

"Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (dengan ikhlas),sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut Agama Nabi Ibrahim yang lurus ( yang tetap di atas dasar tauhid ); dan (kerana itulah ) Allah menjadikan Nabi Ibrahim KesayanganNya .”

Di dalam agama Islam menjunjung perintah Allah dengan ikhlas adalah sebaik -baik perbuatan , dan orang Islam yang sentiasa berusaha mempertingkatkan mutu amalan baik adalah disanjung oleh Allah . Akidah adalah perkara yang amat penting bagi mengukur setakat mana keimanan dan kepatuhan seseorang itu kepada Allah .

3) Firman Allah Taala Surah Luqman ayat 22 yang bermaksud:
"Dan sesiapa yang berserah diri bulat - bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang ia berusaha megerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama ) yang teguh dan (ingatlah) kepada Allah jualah kesudahan segala urusan ."

Ayat ini menerangkan orang yang berserah diri bulat -bulat kepada Allah Taala dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya ,sesudah ia berusaha dengan bersungguh - sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya maka bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh , iaitulah agama Allah yang meliputi iman , Islam dan ihsan,yang menghubungkanya dengan Allah 'Azza wa Jalla.

Ihsan kepada Allah ialah engkau menyembah Allah seolah -olah engkau melihat akan dia,jika engkau tidak melihat akan dia ,maka sesungguhnya Ia melihat engkau seperti hadis nabi SAW yang bermaksud:

"Khabarkanlah kepada aku darihal Ihsan ? Rasulullah SAW menjawab : " Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah - olah engkau melihatNya, tetapi jika engkau tidak melihatNya,maka sesungguhnya Ia melihat engkau"
c) Ihsan terhadap makhluk Allah :
Umat Islam digalakkan membuat ihsan (kebaikan terhadap sesama makhluk Allah seperti sesama insan dan makhluk Allah yang lain, di antaranya disuruh berbuat baik terhadap kedua ibu bapa seperti Firman Allah Taala di dalam Surah Al Baqarah Ayat 83 yang bermksud:
" dan berbuat baiklah kepada dua ibubapa "
Dan dengan hamba-hamba Allah yang lain seperti di dalam Firman Allah Taala Surah Al Qasas ayat 77 yang bermaksud:
"Berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ( dengan pemberian nikmatNya yang melimpah - limpah )

1.2.Ciri - ciri orang berbuat ihsan ( Muhsinin )

1.2.1.Beriman dengan Allah .
Firman Allah Taala di dalam surah Al Baqarah ayat 177 yang bermaksud:

"Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat , dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya - sedang ia menyayanginya - kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim, dan orang - orang miskin , dan orang - orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang - orang yang meminta , dan untuk memerdekakan hamba - hamba abdi, dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat , dan perbuatan orang - orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang - orang sabar dalam masa kesempitan , dan dalam masa kesakitan , dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil, (Orang - orang yang demikian sifatnya ), mereka itulah orang - orang yang benar ( beriman dan mengerjakan kebajikan), dan mereka itulah juga orang - orang yang bertaqwa."

Menghadap muka ke arah timur atau barat belum di namakan kebaikan yang boleh dinilai oleh Allh .Kebaikan yang sebenar ialah dengan melakukan perkara - perkara berikut :
(I)Beriman kepada Allah,Hari Akhirat,Malaikat,Para Anbia' dan Kitab-kitabNya .
(ii)Memberi harta yang disayangi kepada kaum kerabat,anak - anak yatim,fakir miskin,orang-orang terlantar di dalam perjalanan,dan orang yang berhajat kepada bantuan.
(iii) membebaskan hamba abdi.
(iv)Mendirikan sembahyang.
(v)Mengeluarkan zakat
(vi)Menunaikan janji
(vii)Sabar di masa menghadapi kesempitan dan penderitaan
(viii)Sabar di masa peperangan.
Orang - orang mempunyai ciri- ciri tersebut di atas bukan sahaja di nilai melakukan kebaikan bahkan mereka dinobatkab sebagai orang -orang yang benar berbut kebaikan dan benar -benar bertaqwa.

Kenapakah Allah menilai sebagai kebaikan beriman kepada Allah,Hari Akhirat,Malaikat,Para Anbia', dan Kitab-kitabNya? .

Keimanan kepada Allah merupakan titik perubahan di dalam kehidupan manusia dari perhambaan kepada berbagai -bagai kuasa ,berbagai -bagai benda dan berbagai -bagai perhitungan kepada perhambaan kepada Allah Yang Maha Esa sahaja,dimana jiwa manusia bebas dari perhambaan lain dan dengan perhambaan kepada Allah inilah jiwa manusia ke taraf persamaan dengan seluruh jiwa yang lain dan berdiri sejajar dalam satu barisan di hadapan ma'bud yang tunggal dan seterusnya dengan perhambaan kepada Allah itulah jiwa manusia meningkat mengatasi segala sesuatu dan segala perhitungan . Ia juga merupakan titik perubahan dari keadaan kelam-kabut kepada keadaan yang berperaturan ,dari kedaan berpecahbelah kepada keadaan yang sama.Umat yang hidup tanpa iman kepada Allah tidak ada misi dan vision di dalam hidup mereka.

Keimanan kepada Hari Akhirat merupakan keimanan
Kepada keadilan Ilahi yang mutlak dalam bidang pembalasan,juga merupakan keimanan bahawa hidup manusia di dunia ini bukannya sia-sia dan kacau bilau tanpa ukuran dan pertimbangan dan sesuatu amalan baik akan menerima balasannya ,walaupan di dunia ia tidak menerima apa -apa balasan.

Keimanan kepada Malaikat merupakan sebahagian dari keimanan kepada alam ghaib yang menjadi persimpangan jalan memisahkan di antara daya pemikiran dan kefahaman manusia dengan daya kefahaman haiwan mengenai kewujudannya,manusia boleh beriman di sebalik pancaindera sedangkan haiwan hanya terikat dengan pancaindera tanpa boleh meliwatinya.

Keimanan kepada kitab-kitab suci dan para Anbia' merupakan keimanan kepada semua risalah dan kepada sekalian Rasul ,iaitu keimanan kepada kesatuan dan persamaan umat manusia dari segi tuhan,agama dan sistem hidup .

Kenapakah menderma harta disayangi kepada kaum kerabat,anak -anak yatim ,orang-orang miskin.musafir yang terlantar.dan orang yang meminta bantuan dinilai sebagai kebaikan ? .
Mendermakan harta yang disayangi merupakan satu pembebasan jiwa dari sifat haloba,kedekut dan mementingkan diri sendiri.Kaum kerabat merupakan inti pertama dalam masyarakat, dengan menderma kepada mereka dapat menengakkan kehormatan diri ,kehormatan keluarga dan mengukuhkan pertalian keluarga.
Mendermakan harta kepada anak -anak yatim adalah merupakan pampasan kepada anak - anak yang kehilangan dua ibubapa mereka.merupakan satu perlindunagan bagi kanak -kanak tersebut dari hidup terbiar.
Mendermakan harta kepada orang miskin ( berdiam diri dan tidak mengemis) adalah menimbulkan perasaan di dalam hati mereka bahawa ada semangat takaful dan semangat membantu .
Memberi bantuan kepada musafir yang kesempitan harta benda dan keluraga merupakan satu bantuan yang amat besar nilainya dan sedarlah kita bahawa semangat ikhwah itu berada di mana -mana sahaja ,
Menghulurkan bantuan kepada peminta-peminta bantuan adalah sebagai menghalang ia dari mengemis yang dibenci oleh Islam .
Membebaskan Hamba abdi adalah satu pertolongan yang amat besar , kerana Islam suka kepada kemerdekaan .
Sembahyang pula dinilai sebagai kebaikan adalah kerana sembahyang itu merupakan satu amalan yang seseorang itu bertawajjuh atau menumpukan keselurhan dirinya kepada Allah zahir dan batin .Ibadat salat adalah merupakan kegiatan tiga serangkai badan,akal dan roh yang membentuk badan yang sihat , akal yang waras dan jiwa yang tenang kerana wujudnya pergerakan ,bacaan dan renungan di dalam solat itu .

Membayar zakat merupakan satu kewajipan yang perlu ditunaikan oleh setiap hartawan yang cukup syarat -syaratnya demi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Menyempurnakan janji adalah sifat mahmudah yang amat ditekankan di dalam Islam ianya disebut begitu kerap di dalam Al Quran ,ia merupakan tanda keimanan,kemanusiaan dan ihsan.Satu keperluan untuk mewujudkan suasana kepercayaan dan kententeraman di dalam hubungan antara individu,masyarakat dan antara bangsa.

Sabar dalam menghadapi kesempitan dan penderitaan dan juga sabar di dalam peperangan .Sifat sabar merupakan satu sifat yang mendidik ,mengasuh dan menyediakan jiwa manusia supaya tidak hancur dan putus asa di kala ditimpa malapertaka,sehingga adanya sifat itu berundarlah kesusuhan dan digantikan Allah dengan kesenangan.Sifat sabar di dalam menghadapi penderitaan dan di masa peperangan dalam ayat ini merupakan darjat yang paling tinggi di kalangan mereka yang di sebut di dalam ayat tersebut di atas ,

Mereka yang mempunyai sifat -sifat yang terkandung di dalam ayat adalah di namakan orang - orang yang benar - benar menunjukan sifat keislaman kepada Allah : Benar -benar berbuat kebaikan dan bertaqwa kepada Allah .

1.2.2. Menifaqkan harta ,tahan marah dan pemaaf.
Firman Allah Taala di dalam Surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud:
"Iaitu orang - orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah,orang -orang yang menahan kemarahannya,dan orang -orang yang memaafkan kesalahan orang . Dan (ingatlah ) Allah mengasihi orang -orang yang berbuat perkara - perkara yang baik."

Ayat 134 suarah Ali Imran ini menerangkan kapda kita bahawa mereka yang kaya dan yang miskin sama - sama menghulurkan derma yang kaya dengan harta bendanya dan yang miskin mungkin tenaga dan ilmu pengetahuan . Di sini tidak ada semangat meminta - minta .Di samping itu sifat boleh menahan marah di atas kesilpan atau lain -lain perkara yang tidak menyenangkan perasaan adalah sifat yang mulia. memaafkan kepada mereka yang melakukan kesalahan terhadapnya adalah dipuji oleh Allah walaupun begitu sifat ini tidak seharusnya menjadi tanda kelemahan umat Islam sehingga memaafkan semua perbuatan mereka yang zalim..Tahap kemaafan serta menahan marah itu ada batasnya berdasarkan syariat Islam yang tidak boleh dilampaui.Selepas itu berbuat baik sesama manusia,maka ini adalah merupakan tingkat taqwa yang dilalui oleh seorang muslim yang berjiwa Islam .

1.2.3.Bertaqwa
Firman Allah Taala di dalam surah al Maidah ayat 93 yang bermaksud :

"Tidak ada dosa bagi orang -orang yang beriman serta mengerjakan amal yang salih pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertaqwa dan beriman serta mengerjakan amal yang salih , kemudian mereka tetap bertaqwa dan berbuat kebajikan ,kerana Allah mengasihi orang -orang yang berusaha memperbaiki amalannya ,"

Orang Islam adalah tidak berdosa apa -apa mereka makan /minum sebelum pengharaman sesuatu makanan atau minuman, tetapi mereka itu beriman dan bertaqwa dengan menjaga segala perintah dan larangan Allah,kemudian mereka bertambah iman dan taqwa selepas turun ayat pengharaman makanan/minuman ,keimanan dan ketawqaan mereka semakin bertambah dengan cara menjauhi syubhat . dan juga memperbaiki diri mereka dengan melakukan ihsan,menambahkan mutu iman dan taqwa .
1.2.4.Tidak Melakukan kerosakkan di bumi .
Firman Allah taala di dalam Surah Al A'raaf ayat 56 yang ber maksud:

"Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang ( kalau - kalau tidak diterima ) dan juga dengan perasaan terharap -terharap (supaya makbul ).Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang -orang yang memberbaiki amalannya .
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi rasul bumi ini di anggap rusak, setelah diutuskannya maka bumi ini telah dipebaiki, maka Allah melarang melakukan kerosakkan dibumi Allah ini kerana ia merupa bumi yang telah diislahkan,menjadi dosa besar melakukan keroskkan terhadapnya ,Allah memerintahkan kepada umat islam supaya berdoa dengan keadaan takut kalau -kalau amalannya tidak diterima Allah dan penoh pengharapan supaya diteima dan diberi ganjaran yang baik,orang -orang yang melakukan ihsan itu telah dijanjikan dengan mendapat rahmat dariNya.
1.2.5.Bersabar.
Firman Allah Taala di dalam Surah Hud ayat 115 yang bermaksud:

“ Dan sabar ( Wahai Muhammad ,engkau dan umatmu,dalam mengerjakan suruhan Allah),kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang - orang yang berbuat kebaikan . "
Sabar merupakan kunci kepada segala perjuangan dan pelaksanaan perintah Allah,ia merupakan satu sikap yang lahir dari jiwa dan memerlukan kepada latihan.Sabar terbahagi kepada tiga : Sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah,sabar meninggalkan maksiat dan sabar di dalam menghadapi bala.Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat islam bersabar di dalam mengerjakan perintahNya , dengan cara mengerjakan perintah tersebut dengan cara berterusan,ikhlas dan mengerjakan dengan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syarak.Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :sabar itu sebahagiandaripada iman.
Di samping sabar dalam melaksanakan perintah Allah,umat islam seharusnya meninggalkan sifat -sifat yang tidak menunjukkan kesabaran seperti gopoh-gapah,lekas marah,mudah mengalah dan putus asa.sifat -sifat negatif ini harus digantikan dengan sifat sabar yang boleh diterapkan sebagai tenang apabila menghadapi tekanan atau masalah rumit ,tidak mudah mengalah ,tabah dan cekal ,mementingkan hasilnya .tidak mudah gelisah dan dukacita.Sesungguhnya Allah SWT sentiasa bersama-sama orang yang sabar dan tidak akan menghilangkan pahala orang-orang berbuat kebaikan .

1.2.6.Berilmu :
Firman Allah Taala di dalam surah Yusof ayat 22 yang bermaksud:

" Dan ketika Yusuf sampai keperingkat umurnya yang sempurna kekuatannya Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan , dan demikianlah kami membalas orang -orang yang berusaha memperbaiki amalannya "

Orang yang berilmu dapat memperbaiki dirinya, dan dapat menguruskan sesuatu dengan baik, dapat sanjungan Allah dan diberi balasan yang baik .


1.2.7.Berjihad :
Firman Allah Taala di dalam Surah Al Ankabut ayat 69 bermaksud: :

." Dan orang - orang yang beusaha dengan bersungguh -sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami,seungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan - jalan kami ( yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan) dan sesungguhnya ( pertolongan dan bantuan ) Allah adalah beserta orang -orang yang berusaha membaiki amalannya ."

Akhir Surah Al Ankabut menerangkan kepada kita bahawa jihad
( perjuangan suci ) yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Orang beriman yang berjihad menegakkan islam akan bertambah iman dan akan mendapat hidayah dan taufik ke jalan Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahgiaan di dunia dan di akhirat.Berjhad untuk menegakkan Islam adalah termasuk orang -orang melakukan ihsan dan di kasihi Allah dengan syarat niat yang ikhlas .

1.3. Balasan kepada muhsinin .

1.3.1.Mendapat pahala
Firman Allah Taala di dalam Surah Ali Imran ayat 148 yang bermaksud:
" Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia
( kemenangan dan nama harum ) , dan pahala akhirat yang sebaik -baiknya( nikmat syurga yang tidak ada bandingannya). Dan (ingatlah ) , Allah sentiasa mengasihi orang -orang yang berbuat kebaikan .
Ayat ini menjelaskan orang islam akan mendapat pahala di dunia ( kemenangan ) kerana memenuhi syarat - syarat berikut :
* Tidak mengeluh ditimpa percubaan
* Tidak lemah dan patah semangat
* Tidak mundur walau setapak pun
* Sabar menanti kejayaan
* Sentiasa muhasabah diri sendiri
* Sentiasa berdoa kepada Allah.
Pahala - pahala di dunia yang mereka dapat itu di antaranya mendapat kebahgiaan , mendapat sinar ilahi , menyusun kehidupan dengan sempurna . Dengan mendapat pahala -pahala di dunia , maka ia akan memperolehi ganjaran pahala di akhirat yang lebih baik dari dunia dengan mendapat
balasan syurga dari Allah . Allah amat suka kepada orang-orang sentiasa menambah mutu iman dan amalan mereka .
1.3.2.Masuk syurga .
(a) Firman Allah Taala di dalam surah Al Maa'idah ayat 85 bermaksud:
"Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan ( pengakuan iman yang ikhlas ) yang telah mereka ucapakan ( iaitu mereka dibalas dengan) Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai , mereka pula tetap kekal di dalamnya .Dan yang demikian itu, adalah balasan orang -orang berusaha berbuat kebaikan ."

(b)Firman Allah Taala di dalam surah Taubah ayat 100 yang bermaksud: :

" Dan orang - orang terdahulu - yang mula - mula ( berhijrah dan memberi bantuan ) dari orang " Muhajirin" dan "Ansar " dan orang - orang yang menurut ( jejak langkah ) mereka dengan kebaikan ( iman dan taat),Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia(Allah) ,serta ia menyediakan untuk mereka Syurga - Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai , mereka kekal di dalamnya selama - lamanya, itulah kemenangan yang besar ."


(c)Firman Allah Taala di dalam surah Yunus ayat 26 yang bermaksud:

"Untuk orang - orang berusaha untuk menjadikan amalannya baik di kurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia , dan air muka mereka pula ( berseri -seri ) tidak dilaputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan . Mereka itu lah ahli Syurga ,meraka kekal di dalamnya selama-lamanya ."


Mereka yang melakukan kebaikan ( muhsinin) akan mendapat balasan Syurga yang penoh dengan nikmat sebagaimana telah diterangakan di dalam ayat 85 surah Al Maa'idah , ayat 100 surah Taubah, ayat 26surah Yunus .

1.3.3.Balasan baik di dunia dan di akhirat .
(a)Firman Allah Taala di dalam surah An Nahl ayat 30 yang bermaksud:

"Dan ditanya pula kepada orang -orang yang bertaqwa ."Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?" Mereka menjawab :"kebaikan".Orang -orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan baik, dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi,dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik -baik negeri bagi orang - orang bertaqwa ."

(b)Firman Allah Taala di dalam surah An Najmi ayat 31 yang bermaksud:

"Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada dibumi
( dicipta semuanya itu ) untuk membalas orang -orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan , dan membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik -baiknya."

(c)Firman Allah Taala di dalam surah Ar Rahmaan ayat 60 yang bermaksud:

"Bukankah tidak ada balasan amat baik - melainkan balasan yang baik juga ?".

Kerja amal baik di dunia ini akan memperolehi balasan yang baik juga di dunia ini , dan di akhirat kelak akan mendapat balasan yang lebih baik dari di dunia ini , oleh itu berbuat baik di dunia ini kerana segala amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab olej Allah di Padang Mahsyar . Harta benda ,anak penak ,kaum keluarga tidak akan dapat membantu kita,janji Allah telah terang kepada kita bahawa buat baik dibalas dengan baik dan buatjahat akan dibalas dengan jahat jua,sebagaiaman di dalam Ayat 30 Surah An Nahl, ayat 31 surah An Najmi dan ayat 60 surah Ar Rahmaan .
1.3.4.Faedah diri sendiri .
Firman Allah Taala di dalam surah ِ Al Israa' ayat 7 yang bermaksud:

" Jika kamu berbuat kebaikan (maka faedah ) kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan , maka (kesannya yang buruk ) berbalik kepada diri kamu juga . Oleh itu , apabila sampai masa janji (membalas perbautan derhaka kamu ) kali kedua ( kami datangkan musuh -musuh kamu ) untuk memuramkan muka kamu ( dengan penghinaan dan keganasan ) , dan untuk memasuki masjid ( Baitul Muqadis) sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama , dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur -hancurnya."

Ayat ini memberi peringatan kepada Kaum Yahudi (Bani Israil) supaya berbuat baik kerana balasannya adalah untuk diri mereka sendiri,tetapi ingatlah kalau mereka melakukan kejahatan maka balasan Allah akan menimpa mereka sebagaimana telah diterima oleh nenek moyang mereka di Palestan, yang mana mereka telah menerima dua kali serangan dari musuh di atas kezaliman yang mereka lakukan,di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa serangan kedua akan berlaku untuk membalas perbuatan zalim dan ganas yang mereka lakukan sebagaimana telah berlaku pada kali pertamanya yang mana kaum Yahudi pada masa itu telah diserang oleh Raja Babylon dan tentera-tenteranya yang ganas ,lalu membunuh mereka ,membinasakan rumah ibadat mereka, membakar kitab Taurat dan menawan 70,000 orang lalu dibawa ke Babylon.
Kenyataan itu memang benar bahawa mereka diserang buat kali keduanya kerana kezaliman merka lakukan , oleh Raja Rom yang memerintah Palestin waktu itu.
Al Quran telah mendedahkan banyak tempat di atas kezaliman kaum yahudi (Bani Israil),sepatutnya mereka berasa insaf dan beriman dengan Agama yang di bawa Nabi Muhammad SAW.sebaliknya mereka adalah menjadi penentang yang kuat bersama dengan musyrikin Mekah. Di dalam surah Al baqarah Ayat 40yang bermksud:
"Wahai Bani Israil ! kenangkan kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu , dan sempurnakan perjanjian (kamu ) denganku,supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada Akulah sahaja kamu merasa gerun takut ( bukan kepada sesuatu yang lain )

Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kaum bani Israil , tetapi mereka tidak bersyukur kepada nikmat yang mereka terima,malah mereka melakukan kerosakkan dibumi Allah ini .Di Palestin mereka dihancurkan dengan dua kali serangan sehingga mereka dilaknati Allah dan dibenci oleh Kaum lain.Akhirnya mereka menjadi pelarian dan tidak ada negeri dan ada di antaranya berpindah ke Madinah,Di Madinah Allah menurunkan ayat di atas supaya mereka sedar dan insaf di atas perbuatan nenek moyang mereka yang telah didedahkan ,tetapi mereka tidak menerima perintah Allah malah mereka kufur dan menjadi penentang Agama islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.

1.3.5 .Menerima berita gembira .

(a)Firman Allah Taala di dalam surah Al Hajj ayat 37yang bermaksud:

" Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali -kali akan sampai kepada Allah,tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa dari kamu.Demikianlah ia memudahkan binatang -binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat pertunjukNya .Dan sampaikan berita gembira ( dengan balasan yang sebaik -baiknya) kepada orang -orang yang berusaha supaya baik amalnya."

Takwa dan ikhlas adalah dua regu yang sentiasa diajukan kepada manusia yang beriman untuk memilikinya .Setiap amalan akan merima pahala penuh adalah bergantung kepada taqwa dan ikhlas..Amalan seseorang akan ditolak jika tidak disertai dengan taqwa dan ikhlas sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat di atas .Allah juga menegaskan bahawa selama-lamanya tidak akan menerima amalan yang tidak dilakukan dengan rasa taqwa dan ikhlas.Semua pemberian yang diberikan oleh seseorang samada kecil atau besar akan diterima oleh Allah kalaulah dilakukan dengan taqwa dan ikhas .Perlu juga diingatkan nikmat dan anugerah oleh Allah akan diberikan kepada mereka yang sentiasa membesarkanNya setiap ketika.Di akhir ayat Allah menyampaikan berita gembira kepada mereka yang berbuat baik itu dengan mendapat anugerah syurga di akhirat nanti .Kenikamatan Syurga yang Allah bentangkan kepada manusia di akhirat tidak datang bergolek tanpa usaha.Usaha tanpa taqwa dan ikhlas akan menggagalkan impian menikmati segalanya .Oleh hal yang demikian berusahalah dalam melakukan semua amalan dengan menyematkan sifat taqwa dan ikhlas.

(b)Firman Allah Taala di dalam Surah Al Ahqab ayat 12 yang bermksud:

" (Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al Quran ini rekaan dusta yang telah lama ?) Pada hal telah ada sebelumnya Kitab nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya); dan Al Quran pula sebuah kitab yang mengisahkan kebenaran (kitab -kitab yang lalu ),- diturunkan dalam Bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang -orang zalim , dan berita gembira bagi orang -orang yang berbuat kebaikan ."

Sebelum turunnya Al Quran , kitab Taurat telah diturunkan kepada nabi Musa yang mengadungi ikutan dan rahmat dan ia menjadi pegangan kepada pengikut Nabi Musa, tetapai malangnya mereka tergamak mengatakan Al Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah rekaan dusta yang lama,sedangkan kita Al Quran adalah membenarkan kitab -kitab lain yang turun sebelumnya,apabila ia mendustakan kitab Al Quran ,maka ia mendustakan semua kitab -kitab terdahulu termasuk kitab Taurat.Sedangkan tidak ada perselisihan di antara keduanya,kerana kedua-duanya datang dari Allah yang turun kepada kedua RasulNya. ( Musa dan Muhammad).Di dalam kitab Al Quran yang berbahasa Arab itu mengandungi Berita Ancaman ( Nazir) dan Berita gembira (Basyir ).Kalimah nazir dan basyir adalah dua kalimah yang akan membuahkan tarhib (rasa takut )dan targhib ( rasa gemar dan berharap ). Adanya nazir di dalam Al quran akan menajdikan orang Islam rasa takut melakukan kezaliman,kemungkaran dan kemaksiatan kerana adanya ancaman yang telah Allah sediakan seperti azab yang pedih,neraka jahanam,seburuk-buruk tempat tinggal dan sebagainya.Berita gembira yang Allah sampaikan melalui nabi Muhammad melalui Al Quran menambahkan orang Islam bebuat kebiakan,sentiasa muhasabah diri mereka gemar dan suka melakukannya walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan,kerana meraka percaya akan janji Allah di dalam berita gembira itu,yang mana mereka akan di masukkan ke dalam syurga yang penoh nikmat di akhirat, dan rasa tenang dan bahgia di masa hidup di dunia , dan sebagainya ..

1.3.6.Mendapat apa yang diingini .
Firman Allah Taala di dalam Surah Az Zumar ayat 34 yang bermksud:

" Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki, di sisi Tuhan mereka , demikianlah balasan orang -orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya ."


Orang -orang yang sentiasa berbuat ihsan adalah orang yang mempunyai sifat taqwa dan ikhlas ,hati mereka hampir dengan Allah ,maka segala doa dan permohonan mereka diqabulkan oleh Allah,sikapnya diredhai Allah kerana tingkah laku dan amalan baik mereka adalah berpandu kepada syariat Allah yang dibawa oleh Junjungan besar Nabi Muhammad SAW

No comments:

Post a Comment