SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Wednesday, December 25, 2013

PENGAJIAN HADIS SIRI 23Pengajian Hadis Siri 23 .
Sambungan Hadis keduabelas
Kupasan Hadis .
6.Berhala ialah benda –benda  yang dianggap tuhan atau symbol tuhan atau perantaraan dengan tuhan disembah dan dipuja dimajukan kepadanya penyembahan dan ibadat sama ada dibuat daripada batu , kayu, kubah , galian dan sebagainya, benda-benda dibuat untuk dijadikan berhala hukumnya haram membuat , menjual dan memakan harganya .
7.Pertanyaan dalam hadis yang dimajukan kepada Rasulullah mengenai lemak bangkai satu kemusykilan yang mengelirukan penyoal kerana ia memandang bahawa lemak bangkai itu berfaedah digunakan oleh orang melumur sampan, kulit dan di buat minyak lampu oleh kerana banyak faedahnya itu tidakkah boleh dijual .Keraguan itu dijelaskan oleh Junjungan .Lemak bangkai tetap haram seakalipun ia berguna .
Allah mengharamkan minum arak di samping itu disebutkan juga arak ada faedahnya , tetapi dosanya lebih besar, disini nyatalah bahawa pengharaman itu bukanlah kerana tidak mempunyai faedah begitulah juga bangkai yang mana bangkai haram dimakan termasuklah lemaknya sekalipun lemaknya itu berguna dan berfaedah .Kesamaran di atas kegunaan dam faedah benda-benda yang haram itulah pertanyaan telah dimajukan kepada Rasulullah dan dijawab dengan tegas bahawa lemak bangkai haram dimakan dan haram dijual seperti arak haram diminum dan dijual, babi haram dimakan dan dijual demikian pula berhala haram membuat dan menjual memakan harganya .
8.Memakan harga jualan arak, bangkai, babi da berhala adalah haram  dan perbuatan itu adalah perbuatan orang Yahudi yang ikutuk Allah yang mana merekaitu telah dilarang memakan lemak, tetapi orang – orang Yahudi telah memperolakkan Allah , mereka tidak memakan lemak tetapi mereka menjualnya dan memakan harga jualannya.Perbuatan melarikan diri, mercari –cari jalan alasan untuk menghalalkan yang haram adalah yang dikutuk Allah .
9.Hukuman menjual benda –benda yang diketahui akan digunakan bagi membuat yang seperti menjual nira atau perahan anggur yang diketahui bahawa pembeli akan membuat arak adalah haram kerana bersyubhat untuk membuat yang haram.Begitulah  juga menjual patung –patung dan yang sepertinya yang diketahui akan disembah dipuja sebagai Tuhan.
Pengajaran hadis .
1.Menjual arak ,bangkai,babi dan berhala hukumnya haram.
2.Benda yang haram sekalipun berfaedah dan berguna menjual dan memakan harganya adalah juga haram.
3.Memakan harga jualan benda haram itu ialah perbuatan orang – orang Yahudi yang cuba memperdayakan Allah , perbuatan itu dikutuk dan dimurkaiNya.
4.Jauhkanlah diri daripada cuba mencari –cari alasan dan dalih bagi menghalalkan yang diharamkan .

No comments:

Post a Comment