SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Tuesday, April 1, 2014

pengajian hadis 35 .

Pengajian Hadis Siri 35
Sambungan Hadis  KELAPAN BELAS.
Kupasan Hadis .
4.Barang siapa memelihara dirinya daripada kehinaan menjauhi daripada meminta –minta dan tak mahu berkrja , Allah akan meliharanya dengan diberi petunjuk dan taufik, dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan tenaga dan persediaan berjya dan beruntung, tepat seperti ayat   2 dalam surah At Talak :
4 `tBur È,­Gtƒ ©!$# @yèøgs ¼ã&©! %[`tøƒxC
dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari Segala perkara yang menyusahkannya),
5.Barang siapa memcari kekayaan diri tidak menghiraukan apa yang ada pada orang lain maka Allah akan mengkayakannya , kekayaan diberi ini bolehlah kita contohkan  seperti dua orangkaya .Yang pertama berpuashati dengan apa yang dikurniakan Allah, lalu ia berkerja lagi dengan lebih giat mengikut jalan –jalan yang mulia , tidak mahu dan tidak terpedaya dengan apa yang ada kepada orang lain yang bulan haknya.Yang Kedua ia tidak berpuashati selalu berkeadaan tamak dan haloba menakala melihat nimat orang lain ia ingin memilikinya sekalipun dengan cara yang salah, selalu tak tenang melihat apa yang ada kepada orang lain.Begitu juga  seperti dua  orang miskin, yang pertama ini sedar dan insaf di atas kemiskinannya tetapi ia tidak rida  menjual maruah  dan meminta –minta , malah berusaha bersunggug –sungguh memperbaiki nasibnya dengan segala tenaga dan kemampuan , tetapi sebaliknya orang yang kedua ini tak malu –malu menjatuhkan air mukanya mengejar dan memaksa – memaksa dengan berbagai –bagi  cara meminta –minta kepada orang lain tak mahu berusaha  memperbaiki nasibnya dengan cara yang mulia.
Dua contoh di atas orang kaya dan miskin yang pertama ialah orang kaya yang sebenar-benar kaya dan orang miskin yang kaya , tetapi yang kedua  ialah orang yang rendah hina dan tak memelihara diri , tepat seperti maksud hadis “Bukalah kaya dengan seban banyak harta , tetapi kaya ialah kaya jiwa , dengan kekayaan jiwa inilah dibukakan Allah bermacam – macam jalan pintu rezeki yang akan memelihara dirinya daripada digoda oleh nikmat dan kekayaan rang lain .
Pengajaran Hadis ,
1.Hadis ini mengarahkan supaya berbuat kebajikan dan menolong mereka yang berhajat kerana kebajikan- kebajikan itu dapat melapangkan mereka yang di dalam kesempitan  dan kesusuhan serta meringankan penderitaan dan dapat menguatkan perhubungan baik di dalam sebuah masyarakat .
2.Jiwa mulia dan tinggi tak rida sama sekali meminta –minta , menjual air muka dan menjatuhkan kehormatan diri.
3.Bersedekah adalah dusuruh setelah selesai lebih dahulu menunaikan kewajipan yang wajib nafkah diri sendiri dan keluarga , kaum kerabat dari pihak ibu dan bapa adalah mereka yang utama berhak mendapat pertolongan sebelum diri orang lain lebih –lebih lagi dengannya akan memelihara kerhormatan dan menjaga nama baik kedudukan serta menambah kukuh perhubungan kasih mesra .
4.Memelihara diri rida dengan apa yang diperolehi dan berpuas hati serta  berkerja untuk menambah lebih baik dan lebih banyak dengan cara – cara  yang diharukan dan dengan jalan- jalan yang mulia tidak menyentuh samasekali hak orang lain .
5.Tak usah bersedekah kecuali setelah berlebih dan tidak lagi berhajat kepadanya kerana bersedekah semasa berhajat kepadanya akan menyebabkan kerosakkan dab bencana dan akan meninggalkan waris yang lemah miskin dan tak berada .
6.Berusaha dan bekerja supaya menjadi kuat dalam semua bidang hidup,kesihatan , ilmu pengetahuan , ekonomi dan politik .Syariat dan syiar Islam adalah dikehendaki oleh Junjungan Besar Muhammad saw .

No comments:

Post a Comment