SELAMAT DATANG KE BLOG URUSAN ULAMAK PAS KAWASAN TEMERLOH

BLOG YANG MENGHIDANGKAN ARTIKAL AGAMA,ISU - ISU SEMASA DAN KEGIATAN URUSAN ULAMAK

Friday, December 18, 2009

HIJRAH

HIJRAH.

Pengertian hijrah dan sejarahnya.
Dari segi istilah perkataan hijrah berakar dari kata bahasa Arab ha ja ra bermaksud “berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain atau berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik .
Dalam Al-Quran hijrah memberi makna yang berbeza –beza .

(i)Hijrah bermakna meninggalkan perbuatan dosa , firman Allah SWT yang bermaksud :
Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.
(Al-Muddaththir :5)
(ii) Hijrah membawa makna satu usaha yang dilakukan menunaikan perintah Allah SWT , FirmanNya :
Setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata: "Aku hendak berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
(al-Ankabut :26)
(iii)Hijrah bermaksud menjauhi persekitaran yang tidak baik , melalui uzlah pemikiran dan kerohanian dengan cara bijaksana ,firmab Alllah SWT :
Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu), dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik.
(Al-Muzammil :10)
(iv)Hijrah merujuk peringatan Allah kepada kaum muslimin bahawa orang kafir sentiasa berusaha menjadikan kaum muslimin bergantung kepada mereka dan menjalani kehidupan seperti mereka .firman Allah SWT :.
Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, maka (dengan yang demikian) menjadilah kamu sama seperti mereka. oleh itu janganlah kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam.
(An-Nisa’ : 89)
Mengikut sejarah dalam erti kata perpindahan Nabi berlaku tiga kali , pertama hijrah dari Mekah ke Habshah pada tahun 615M , kedua juga dari Mekah ke Habshah pada tahun 617M, dan ketiga dari Mekah ke Yathrib pada tahun 622M .maka hijrah yang ketiga inilah yang dirujukan sebagai hijrah sebenar iaitu peristiwa mulia perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib (Madinah) yang belaku tepatnya pada 24 September 622M.

.Hirah ,Faham Agama dan Perjanjian Asal.

Hijrah adalah sebagai peristiwa penting sebagai permulaan zaman baru dalam sejarah Islam, Sayyidina Umar al-Khattab menetapkan takwin kaum muslimin bermula dengan hijrah nabi .Telah diakui bahawa telah berlaku perubahan besar selepas hijrah, ini dapat dilihat dengan jelas apabila nabi menukarkan Yathrib kepada al-Madinah al-Munawwarah (Kota yang bercahaya) .Di kota ini mula terbentuk umat awal kaum muslimin yang menandakan zaman baru yang bersejarah .Di situlah din yang sebenar mulai nyata berlaku bagi insan , disitulah tempat din yang hak berlaku , dan di situ insan yang Islam memperhambakan diri di bawah kawalan , naungan , kewibawaan dan hukum Rasulullah SAW yang memiliki kuasa , hakim,pemerintah, penguasa , raja atau gabenor.dari ini ujudnya tammadun Islam .
Sesungguhnya kefahaman yang tepat mengenai din dapat mengingatkan insan kepada keadaan mereka sebelum mereka dijadikan di alam dunia .diri insan sebenarnya sudah mengaku bertuhankan Allah sejak di alam roh menerusi perjanjian Asli, Firman Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 172 :
Dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), Kami menjadi saksi".
Perjanjian ini membawa kepada kefahaman yang lebih penting mengenai hakikat insan dan hubungannya dengan agama iaitu setiap insan sebenarnya lahir dalam keadaan telah berjanji dengan Tuhan mengenai rububiyyah Allah .dengan kata lain insan datang dalam keadaan berhutang yang digambarkan melalui kalimah al-dayn yang berakarkan kalimah yang sama dengan al-din.

Untuk memeterai perjanjian itu di alam dunia , insan perlu mengembalikan dirinya kepada tuhan sebagai balasan penghutangannya dengan Tuhan .Ini dilakukan dengan mengamalkan islam sebagai al-din dalam segenap aspek kehidupannya .Islam bererti penyerahan yang disedhari , diredhai dengan penuh taat mengikut cara –kaedah yang disyariatkan dan diturunkan kepada Rasulullah SAW menerusi wahyu .Inilah yang digambarkan melalui perkataan al-islam yang bermaksud penyerahan diri yang sepenuhnya kepada tuhan.Diri insan yang islam sesudah mengucap syahadah sama seperti dailakukannya di alam roh dulu , yang terbina peribadi islam akan membentuk keluarga Islam , masyarakat Islam dan seterusnya daulah Islam .Diri insan adalah tamsil ibarat sebuah kerajaan , padanya terdapat hati (Raja) , akal (Perdana Menteri), anggota tubuh (kementerian dan jabatan serta agensinya) .Diri insan ,jika mengalami hijrah adalah sebuah madinah .Jelas sekali peristiwa hijrah ini berkait rapat dengan perkara rohaniah yang berintisarikan din (agama) dan berhubung langsung dengan perjanjian Asli .

Kelebihan orang yang berhijrah menurut Al-Quran.

(i) Untuk memdapat rahmat Allah SWT .

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(Al-Baqarah :218)
(ii) Mendapat setinggi-tinggi darjat di sisi Allah .
(Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang memakmurkan Masjid sahaja); dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. (At-Taubah :20) .

(iii) Murah rezeki .
dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah (untuk membela dan menegakkan Islam), nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur; dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian ia mati (dalam perjalanan), maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(An Nisa’ :100)

(iv) Mendapat balasan syurga .
Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. ( At –Taubah :100 ).

(v) Mendapat gelaran orang-orang yang benar .
pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta menolong (ugama) Allah dan RasulNya; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). (Al-Hasyr :8) .

.Kupasan Hadis Hijrah.

Dari Amirul mukminin Abu Hafsin Umar Ibn khatab r.a katanya :Aku dengar Rasulullah SAW bersabda “Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkannya .Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dab RasulNya , maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengkahawinnya , maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu ,
(Hadis riwayat :Bukhari dan Muslim )

Kupasan hadis :
Maksud niat orang berhijrah bersama rasul .

Ialah orang-orang berhijrah bersama rasul untuk menegakkan islam .mereka berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan RasulNya , maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan RasulNya., sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya , sebaliknya ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan agama , malah hijrahnya untuk kepentingan peribadinya sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam sabdanya :
“dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengkahawinnya , maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu”

Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbutan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan , ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga dan orang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat , masing-masing akan mendapat balasan menurut niat dan qasadnya.

Pada zaman Rasulullah ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukanlah kerana maksud menunaikan tuntunan agama , malah sebaliknya, iaiu untuk menyampaikan hajatnya .Ibn Masud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qis , tetapi Ummu Qis sendiri tidak suka menjadi isterinya, kalau dia mahu berhijrah ke Madinah kerana ini , maka berhijrahlah lelaki itu kemudian berkahwinlah mereka .Kata Ibnu Masud “ Kami menamakan orang itu dengan muhajir Ummu Qis .Iaitu seorang yang berhijrah kerana ummu Qis , bukan kerana Allah dan RasulNya .Inilah gambaran hijrah yang dikatakan hijrah kerana perempuan .
jenis –jenis Hijrah.
a.Hijrah Hati.
Kemajuan seseorang itu adalah terletak pada hatinya .Sabda Rasulullah SAW :
“Ketahuilah ! Bahawa di dalam badan seketul daging ,apabila ia baik , baiklah badan seluruhnya dan apabila ia rosak rosaklah sekaliannya .Ketahuilah ! itulah dikatakan hati (.Hadis Riwayat :Bukhari dan Muslim .)
Untuk menjadi manusia yang maju dan manusia yang direda Allah, maka kita mestilah berhijrah pada hati dahulu .Buang dan kikis segala sifat-sifat negative seperti sombong , angkuh ,takabur , bakhil , riak ,tamak , haloba, hasad, dengki, fitnah ,zalim ,jahat , khianat , bakhil dan lain-lain sifat mazmumah .Kita mesti berhijrah dari alam kegelapan kepada alam cahaya . Kita gantikan sifat-sifat mazmumah itu dengan sifat-sifat mahmudah seperti amanah , jujur , ikhlas, taat,adil, kasih , sayang , muafakat , rajin , usaha , insaf, aman , pemaaf , beradab , bersopan santun , bertanggungjawab, berbudi bahasa , berkhidamat, lurus, luhur dan sebagainya .
Selagi ada sifat-sifat mazmumah ini tidak mungkin seseorang manusia itu akan maju , sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah .Mungkin ia akan maju dari segi lahiriah sahaja tetapi tidak dari batiniah .
Kita juga mestilah mengubah haluan dan cara hidup dan sentiasa memperbaiki mutu dan taraf hidup kita .selagi kita tidak memperbaiki cara hidup kita , selama itulah kita kan ketinggalan zaman kerana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan persaingan .Jika kita masih mengira dengan jari sedangkan orang lain sudah mengira dengan komputer , maka selama itulah kita tertinggal di belakang .Apabila kita sudah tertinggal dibelakang maka orang lain,bangsa lain akan memijak kepala kita dan akhirnya kita menjadi umat yang mundur .
Allah telah mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan dengan mengurniakan akal untuk berfikir dan pancaindera yang lima iaitu mata untuk melihat , telinga untuk mendengar , lidah untuk bercakap dan mengecap rasa , hidung untuk mencium dan kulit untuk merasa sentuhan.Jika manusia telah menyalahgunakan kurniaan itu dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendakNya , sesuatu yang mungkar , maka Allah pasti akan membalasnya dengan menurunkan manusia itu kepada taraf yang paling rendah kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh , untuk mereka itu Allah kurniakan ganjaran yang tidak purtus-putus .Firman Allah SWT :
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).
5. kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,
6. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus ( Surah Tin : 4-6 ).

Firman Allah SWT :
Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.
(Ayat 179 Surah Al-A’raaf ).

Kepada mereka yang menggunakan akal untuk tujuan mungkar, dan menggunakan pancaindera mengikut nafsu mereka dan di atas landasan yang tidak diredhai Allah, maka alangkah baiknya mereka .berhjrah ke jalan yang betul sebagaimana yang dituntut oleh Islam .Alangkah eloknya jika akal dan pancaindera kita turut sama berhijrah , supaya dengan itu kita akan mendapat nikmat dan keredaanNya.

b.Hijrah Ilmu dan Intelektual .

Untuk membolehkan kita bersaing dengan orang lain, bangsa lain dan Negara lain , kita mestilah meningkatkan ilmu dan intelektual kita dahulu .Kita mestilah meneroka bidang-bidang baru , atau meneroka bidang lama dengan teknologi baru .Jika kita masih kekal dengan cara lama , kemahiran lama .ilmu lama , maka selama itulah kita akan ketinggalan di belakang terutama sekali dalam zaman sains dan teknologi ini.
Jika kita masih menanam padi dan mengetam padi dengan tangan , sedangkan orang lain sudah menanam dengan menggunakan kapal terbang dan mengetam padi dengan menggunakan jentera harvester , maka selama inilah produktiviti kita tidak akan bertambah .
Kelemahan kita ialah tidak menggunakan ilmu yang ada untuk kebaikan kita sendiri. Ada kalanya kita tidak menggunakan peluang yang ada pada kita , tidak menggunakan kuasa yang ada pada kita . Ilmu , kuasa dan peluang ini adalah merupakan senjata yang paling berharga bagi kita.untuk maju , kita mestilah menambah kapasiti ilmu, supaya dengan itu peluang untuk kita menggunakan ilmu itu akan terbuka luas.
Hijrah mental adalah perubahan dan pembangunan mental dan intelektual dari jumud kepada kebijaksanaan dan dogmatik kepada penerimaan idea-idea baru yang lebih progresif , dari ilmu yang sempit kepada ilmu yang lebih luas , dari kemiskinan idea kepada kekayaan idea.
Hijrah mental bermula dengan pendidikan progresif dari sekolah rendah dalam satu daerah kepada sekolah menengah dalam daerah yang lain , hinggalah ke kolej dan universiti dalam negeri atau negara lain .Tiap –tiap kali anak-anak berpindah berlajar , maka ilmunya akan bertambah , pengalamannya akan bertambah , kebijaksanaan dan pemikiran akan menjadi lebih matang .
Begitulah juga dengan orang-orang dewasa.Alam pemikirannya akan menjadi lebih luas dan dengan pembangunan mental yang lebih tinggi, kita dapat mengatasi segala masalah .Pembangunan dan penghijrahan mental akan mengubah cara hidup kita dari pelita kepada lampu , dari air telaga kepada air paip, dari kereta lembu kepada kapal terbang dan sebagainya .
Walaupun kita sudah berilmu dan mempunyai kuasa , tetapi sekiranya kita gagal merebut peluang untuk menggunakan ilmu dan kuasa itu, maka orang lain akan merebut peluang kita untuk membawa keuntungan kepada mereka dan secara langsung kita akan mengalami kerugian .
Walaubagaimana ilmu yang ada pada kita mestilah digunakan sebaik-baiknya dan janganlah hendaknya kita menyalahgunakan kuasa itu,kerana lambat laun kita akan mengalami kerugian yang lebih besar , kerana balasan Allah pasti ada.
Jika kita mempunyai peluang untuk menambah ilmu , gunakanlah segala peluang itu untuk kebaikan kita dan generasi akan datang,kerana jika kita mempunyai peluang untuk menambah dan memperkayakan ilmu tetapi kita tidak merebutnya , maka orang lain pula merebut peluang itu dan akhirnya kita ketingglan zaman.Sedangkan kita tahu tentang kelebihan orang yang mempunyai ilmu seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 :
Allah memberikan hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditentukanNya). dan sesiapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.

c.Hijrah Jiwa dan Rohani.
Jiwa dan rohanilah yang akan menentukan amalan dan cara hidup seseorang.Jika seseorang itu berjiwa Islam , maka amalan, tindakan dan cara hidupnya akan bercorak Islam .Jika jiwa seseorang itu sudah dikiblatkan ke barat , maka baratlah amalan dan cara hidupnya .Semuanya bergantung kepada jiwa .
Hijrah jiwa dan rohani bererti kita berpindah dari kegelapan kepada cahaya dari jiwa yang negatif kepada jiwa yang positib , dari jiwa dan moral yang rendah kepada jiwa dan moral yang lebih tinggi .sebelum kita berhijrah dari alam fana ke alam baqa’ , jiwa kita mestilah penuh dengan jiwa yang diredhai oleh Allah SWT ,firmanNya di dalam ayat 8 surah Al-Baiyinah :
Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah redha akan mereka dan Merekapun redha (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.

Penghijrahan jiwa ini adalah amat mustahak dilakukan sekarang kerana umat Islam di Malaysia telah dihantui oleh jiawa barat , jiwa penjajahan yang kita pusakai selama 466 tahun .Di zaman kita di bawah penjajah , berbagai –bagai tindakan telah diamabil oleh penjajah Inggeris untuk menukar jiwa kita , dari jiwa Melayu Islam kepada jiwa Inggeris barat .Sebilangan besar dari orang Islam telah terperangkap dengan perangkap penjajah , maka jadilah mereka orang Islam yang Islam pada nama sahaja , sedangkan amalan , tindakan , jiwa , rohani , pemikiran, cara hidup mereka telah menjadi Inggeris dan barat, bahkan ada juga yang menadji lebih Inggeris dari orang Inggeris sendiri.
Sebelum terlambat , kita mestilah berhijrah jiwa kita dahulu .Apabila jiwa sudah berhijrah ,maka yang lain akan mudah turut sama berhijrah .

d.Hijrah Rezeki.
Pepatah Melayu ada menyebut “Rezeki secupul tidak akan jadi segantang.” ,Selama ini telah disalah ertikan oleh orang Melayu yang gagal ,tidak maju,malas , tidak bermotivasi , dan digunakan pepatah ini saebagai alasan .Pepatah itu sebenarnya ditujukan kepada qada’ dan qadar dan bukan kepada rezeki .rezeki berada di tangan Allah .Firman Allah SWT :
dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. (Al-Jumu’ah :11)

Rezeki adalah sebahagian dari ekonomi .Ekonomi negara akan menjadi mundur jika individu tidak berhijrah dalam rezeki .Jika seseorang individu ingin maju , maka dia mestilah berhijrah untuk mencari rezeki yang lebih.
Ekonomi Malaysia tidak mungkin maju jika getah tidak dihijrahkan dari Brazil , kelapa sawit dan koko tidak dihijrahkan dari Afrika ke negara ini .Seseorang petani tidak mungkin maju di kampungnya jika ia tidak berhijrah ke kawasan –kawasan FELDA .Nelayan –nelayan tidak akan maju jika mereka tidak berhijrah ke laut dalam untuk menerokai menangkap ikan di lautan dalam . Seseorang peniaga kecil tidak mungkin maju jika ia tidak berhijrah dari sesebuah kampung yang kecil ke pekan yang lebih besar ,Orang yang berniaga satu barang sahaja tidak mungkin maju jika ia tidak berhijrah untuk meluaskan perniagaannya , begitulah seterusnya .

e.Hijrah Amalan.
Untuk maju dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini , kita mestilah berhijrah pada kedua –dua amalan kita – amalan dunia dan amalan akhirat .Berhijrah dari amalan negatif kepada amalan positf .
Amalan dunia hendaklah ditambah dari masa ke semasa , sama ada amalan melalui penggunaan ilmu dan akal intelektual , atau amalan melalui perniagaan fizikal .Sedikit demi sedikit kita boleh mengurangkan amalan negatif dan dalam masa yang sama kita gantikan dengan amalan positif .Kita kurangkan kemalasan kita selama 5 minit sehari dan menambah kerajinan kita dengan 5 minit sehari , akhirnya kita sampai ke tahap maksima.
Amalan juga boleh ditambah dari sehari ke sehari .sekiranya kita tidak pernah sembahyang sunat , cubalah mulai dari sekarang kita lakukan , mula-mula dengan sunat rawatib , kemudian sunat-sunat muakkad yang lain .Kita tambah kualiti sembahyang wajib kita dari yang kurang sempurna kepada yang lebih sempurna dengan cara yang lebih khusyuk .
Kita juga boleh berhijrah melalui penambahan pembacaan kita supaya kita lebih memahami isi kandungan Al-Quran .Jika sudah faham pun kita masih boleh mendalami hikmah di dalamnya .Tidak mungkin kita boleh sampai ke tahap maksima untuk menyelami ilmu yang ada dalam Al-Quran itu .Kerana Allah telah memberi tahu di dalam Al-Quran bahawa Dia beri ilmu itu hanya sedikti kepada manusia , sebgaimana firmanNya :
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".
(Al-Isra’ :85 )
f.Hijrah Habitat atau Hijrah Tempat .

Seseorang itu dikatakan berhijrah habitat atau berhirah tempat apabila ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada umumnya dari satu tempat yang dhaif ke tempat yang lebih sempurna , atau ada kemungkinan tempat baru itu akan menjadi lebih sempurna di masa akan datang .Tidak ada sebab yang seseorang itu akan berpindah jika tempat dahulu lebih baik dan selesa , kecuali ada sebab- sebab tertentu .

Apabila taraf hidup seseorang itu telah meningkat ,maka ia akan berpidah dari kampung ke Bandar , atau dari sebuah Bandar ke Bandar yang lain untuk mencari kualiti hidup yang lebih tinggi, atau untuk mencari kemudahan yang lebih selesa atau taraf hidup yang lebih tinggi .

Ada empat jenis hijrah tempat :

1.Berpindah dari sebuah kampung yang lain dalam negeri yang sama.

2.Berpindah dari kampung ke Bandar.

3.Berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain

4.Berpindah dari sebuah negara ke negara yang lain.

Kenapa berhijrah ?.

Ada banyak sebab kenapa seseorang itu berpindah ,antaranya :

· Memulakan kerja baru
· Bertukar jawatan dalam kerja yang sama
· Bertukar kerja atau kerjaya
· Naik pangkat
· Untuk membesar dan memperluaskan perniagaan atau industri
· Untuk membesar dan memperluaskan ladang tanaman
· Untuk mencari ilmu dan kelayakan yang lebih
· Kerana tempat kerja itu terpaksa dipindahkan
· Untuk menerokai bidang –bidang baru
· Untuk menerokai atau mebuka tanah baru
· Ahli-ahli politik yang berpindah kerana dipilih dalam satu kawasan baru
· Terpaksa berpindah atas kepentingan perkhidmatan
· Berpisah dari suami atau isteri
· Kerana tempat lama tidak lagi selesa
· Terpaksa berpindah atas sebab –sebab tertentu
· Untuk mencari pengalaman baru
· Atas sebab-sebab peperangan
· Kerana tanah tempat tinggal telah diambil balik oleh kerajaan untuk sesuatu maksud awam
· Untuk mencari kedamaian di hari tua .

Ada beberapa sebab kenapa manusia akan menjadi lebih maju jika berhijrah tempat .Antaranya :
· Oleh kerana tempat baru,maka seseorang yang berhijrah itu akan menghadapi serba kekurangan – kekurangan handai taulan , kekurangan bekalan , kekurangan kemudahan, kekurangan serba-serbi .Apabila masalah kekurangan timbul , maka secara terpaksa ia akan menjadi lebih rajin ,lebih berusaha untuk mengatasi masalah kekurangan itu.
· Tempat baru akan memberi motivasi yang lebih untuk dia kerja lebih kuat,lebih rajin .
· Seseorang itu akan membuat perancangan baru yang lebih teratur untuk menambah keselesaan kepada tempat yang baru, dan dengan itu secara langsung akan mendapat faedah yang lebih.
· Tempat baru akan memberi pengalaman baru, dengan pegalaman itu akan membawa keuntungan kepadanya dalam jangka masa yang pendek .
Kesimpulannya,berhijrah tempat atau habitat adalah digalakkan oleh Islam kerana asasnya Nabi Besar Muhammad SAW sendiri telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan zaman keagungan Islam, agama Islam telah dihijrahkan dan diperkembangkan ke seluruh dunia .

ke Arah Perpaduan Ummah Melalui Hijrah

Pada awal berkembangnya Islam di Kota Madinah , kaum Ansar di Madinahlah yang menjadi tulang belakang untuk memberi segala jenis bantuan kepada kaum Muhajirin yang datang dari Mekah .Dua kaum ini menjadi satu di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW .Yang lebih penting lagi ialah pengorbanan yang diberikan oleh kaum Ansar kepada kaum Muhajirin .Yang kaya membantu yang miskin dengan segala kerelaan dan senang hati .Firman Allah SWT :
Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.
(Hasyr :9)

Maal Hijrah hendaklah dijadikan suatu peristiwa untuk kita sama –sama mencari jalan untuk mengalakkan pergaduhan dan perpecahan .hijrah di zaman Rasulullah telah menyatukan umat di Madinah dengan umat di Mekah untuk menjadi suatu umat yang kuat dan disegani oleh seluruh dunia Arab .Ketika empayar Islam sedang memuncak dalam kurun kelapan , selurh dunia takut dan segan keepada Islam .Islam menjadi gagah , tetapi kerana perpecahan orang Islam sendiri ,Islam menjadi lemah .
Di akhir abad ke 20 masihi bersamaan dengan awal abad ke 15 hijrah , umat Islam telah bangun semula untuk menengakkan agama Allah .Kita lihat rata-rata , berduyun –duyun rakyat bukan Islam telah memeluk agama Islam .Bilangan Masjid telah bertambah diseluruh pelosok dunia,dari negeri Inggeris di sebelah barat hinggalah ke Negara Jepun di sebelah timur , dari utara Russia hinggalah ke selatan di Austrlia , hatta banyak gereja Krstian telah bertukar menjadi masjid .Malangnya kebangkitan umat Islam itu telah digerhanakan pula oleh kemusnahan peperangan dan pergaduhan antara sesama Islam .
Marilah sama - sama kita berhijrah dari pergaduhan kepada persahabatan , dari permusuhan kepada ketaulanan , dari perseteruan kepada ketemanan ,dari jahat sangka kepada baik sangka , dari pergeseran kepada pelukan , dari pergaduhan , permusuhan ,perkelahian, perseteruan akhirnya akan membawa kepada peperangan dan kehancuran .Oleh kerana kita orang Islam adalah satu,maka kita hendaklah bersatu .

2.11.7.Hijrah Untuk Dunia dan Akhirat .

Sesudah kita memahami konsep hijrah secara meluas dan mendalam , memahami hikmah di sebaliknya, menyedari sebab-sebab kenapa kita mesti berhijrah , menilai faedah dari penghijrah , menilai faedah dari penghijrahan , mengenal pasti di mana tempat yang seharusnya berhijrah , maka kita mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu , serta mengambil tindakan yang wajar dan sesuai untuk kita berhijrah .
Bagi umat Islam di Malaysia pada hari ini , Maal Hijrah hendaklah dijadikan suatu hari bagi kita membuat perhitungan atau stock-taking dan perancangan untuk kita hidup dengan lebih selesa di masa akan datang .Ma’al Hijrah hendaklah dujadikan hari kita menyikap kembali dan merenung ke tahun –tahun lepas untuk kita supaya tidak mengulangi kesilapan itu di tahun –tahun yang akan datang.
Kita lihat berapa banyak amalan dunia kita,berapa banyak produktiviti kita.Adakah kuantiti dan kualiti amalan dan tndakan kita meningkat dari masa ke masa .Jika didapati kurang maka kita mestilah tambah pada tahun ini.
Kita lihat pula kepada amalan akhirat kita, jika didapati lemah kita perbaiki , jika dapati kurang kita tambah , jika didapati silap kita perbetulkan , jika didapati mutu amalan akhirat kita merosot kita pertingkatkan kualiti dengan kekhusyukan serta ditambah dengan kualiti yang lebih banyak,
Kita merenung kembali untuk mengkaji ajaran Islam sebagai ad-din sebagai teras dan halacara hidup kita , bukan sahaja untuk akhirat ,tetapi juga sebagai panduan hidup di dunia .Kita melihat kepada Ad-din itu sebagai suatu ajaran yang menggabungkan dunia dan akhirat sekaligus di mana kedua-duanya tidak boleh dipisahkan .
Janganlah hendaknya kita melihat kepada ibadat solat itu semata-mata untuk akhirat kerana dalam solat itu faedah untuk dunia seperti amanah ,berperancangan (niat),commitment, setia,displin,bertanggungjawab , khusyuk , tawadduk, ikhlas , kesempurnaan ,bersistematik,terima kasih (syukur) berkorban.waktu,kebersihan ,rajin , sabar , senaman adalah sama pentingnya dengan faedah pahala untuk akhirat.
Jangan hendaknya kita melakukan ibadat puasa itu semata –mata untuk akhirat sahaja , kerana dalam ibadat puasa itu faedah untuk dunia seperti melatih jasmani kita supaya tidak melampaui batasan makan ,supaya tidak terjebak dengan penyakit kerana makan makanan yang terlampau banyak zat dan khasiat ,berdisiplin ,kesedaran ,keinsafan, kesamarataan, tolak ansur . kasih sayang antara manusia dan sebagainya adalah sama pentingnya dengan pahala di akhirat.
Akhirnya setelah kita mengambil langkah dan tindakan yang perlu umtuk mengubah halacara hidup kita,hati kita , sikap kita,jiwa kita pohon doa restu dari Allah jua :
Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. maka hendaklah mereka menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.
Dan seterusnya kita berdoa :
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

(Al-Fatihah : 5-7 )
Diakhiri dengan doa :
: "Wahai Tuhan kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah Kami dari azab neraka".

No comments:

Post a Comment